Gymnázium Třeboň

Školní šifrovací soutěž 2014-2015

Nové výzvy pro Třeboňsko, číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/02.0050

 

 

Pravidla a průběh soutěže

Kontaktní část soutěže

Korespondenční část soutěže

Odkazy

 

 

 

Pravidla a průběh soutěže

Školní šifrovací soutěž v roce 2014-2015 se bude konat ve dvou částech, kontaktní a korespondenční.

Kontaktní část

Jednou měsíčně v úterý odpoledne se uskuteční setkání, během něhož proběhne krátká přednáška následovaná luštěním sady šifer. Tyto šifry se obvykle budou týkat tématu přednášky.

Šifry budou poměrně jednoduché. Jejich cílem je představit různé typy šifer a různé luštitelské metody.
Řešením šifry (heslo) je vždy smysluplné slovo nebo výpověď (sousloví, věta, číslo atp.).
Používá se mezinárodní abeceda (bez CH, háčků a čárek, má 26 písmen), pokud není uvedeno jinak nebo to není jasné z kontextu. Dále může být použita Morseova abeceda, Braillovo písmo nebo binární abeceda.
Řešení se odevzdává na papírku. V žádném případě jej neříkejte nahlas! Mohli by ho slyšet i ostatní účastníci.
K luštění těchto šifer je možné použít psací a rýsovací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo či lepící pásku, kalkulačku, popřípadě rozdané nebo předem doporučené pomůcky. Zvláště doporučujeme mít v zásobě bílý i čtverečkovaný papír. Před luštěním je dobré být přiměřeně občerstven, hladovému ani přejedenému se dobře nepřemýšlí...

Korespondenční část

Korespondenční část sestává ze sad šifer, které jsou náročnější, ale je na ně podstatně více času.

Zadání sad budou zveřejňována na nástěnce matematiky a na stránce šifrování. S novou sadou se na stránce šifrování objeví i řešení předchozí sady.
Každý řešitel řeší sám. K řešení šifer můžete použít jakékoliv prostředky, které nejsou v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy.
Používá se mezinárodní abeceda (bez CH, háčků a čárek, má 26 písmen), pokud není uvedeno jinak nebo to není jasné z kontextu. Dále může být použita Morseova abeceda, Braillovo písmo nebo binární abeceda.
Řešením šifry (heslo) je vždy smysluplné slovo nebo výpověď (sousloví, věta, číslo atp.). Řešitel ho předá na papíru (se jménem a třídou) K. Pazourkovi nebo pošle mailem na kpazourek(zavinacc)gymtrebon.cz (v předmětu mailu napište „Šifra + číslo šifry – jméno, třída“, např. „Šifra 1 – Jan Bezejmenný, kvinta“).
Řešení je třeba předat nejpozději do termínu uvedeného u dané sady. Řešení šifer je možné odevzdávat průběžně, postupně. Pokud bude řešení šifry nesprávné, bude to řešiteli sděleno, aby mohl chybu opravit.
Za vyřešenou šifru dostane řešitel počet bodů, který je zapsán u zadání příslušné šifry. Přehled získaných bodů bude viset na nástěnce matematiky. Vyhraje ten, kdo nasbírá za všechny šifry nejvíce bodů.

Kontaktní část soutěže

Setkání 11

Doba a místo konání: 23. 9. 2014 v učebně tercie. Úvodní setkání určené pro seznámení se Školní šifrovací soutěží. Byla připravena i seda šifer.

Zadání. Řešení.

 

Setkání 12

Doba a místo konání: 14. 10. 2014 v učebně tercie. Tématem byly jednoduchá kódování (Morseova abeceda, Braillovo písmo, binární abeceda) a určování typu šifry podle počtu prvků.

Zadání. Řešení.

 

Setkání 13

 Doba a místo setkání: 25. 11. 2014 v učebně tercie. Jedním ze dvou základních typů šifer jsou transpoziční šifry.

 Zadání. Řešení.

 

Setkání 14

Doba a místo setkání: 16. 12. 2014 v učebně tercie. Jak se v šifrách dají využít světlo, tma a barvy... A co je to logická operace XOR.

Zadání. Řešení.

 

Setkání 15

Doba a místo setkání: 20. 1. 2015 v učebně tercie. Tentokrát o šifrách a kruzích - tvar kružnice, kruhu či koule, pohyb po kružnici či po povrchu koule, cyklický proces...

Zadání. Řešení.

 

Korespondenční část soutěže

Sada 12

(Zveřejněna: 29. 9. 2014, termín odevzdání: 25. 10. 2014) Zadání. Řešení.

  

Sada 13

(Zveřejněna: 27. 10. 2014, termín odevzdání: 28. 11. 2014) Zadání. Řešení.

 

Sada 14

(Zveřejněna: 25. 11. 2014, termín odevzdání: 3. 1. 2015)   Zadání.

 

Sada 15

(Zveřejněna: 23. 12. 2014, termín odevzdání: 25. 1. 2015)  Zadání.

 

Odkazy

  • Uplynulé ročníky Školní šifrovací soutěže: 2012-13, 2013-14

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout