Gymnázium Třeboň

Vizualizace dat na hodinách IKT

Žáci sexty pracovali s programem ChartsBin, který umožňuje vizualizovat data (v našem případě použita databáze The World Factbook) v různých typech mapových vyobrazení (např. Robinsonovy projekce, Van der Grintenova zobrazení, Mollweideovy projekce aj.) . Žáci měli rovněž možnost seznámit se s typem dat ISO alpha-2, které umožňují propojení dat s následnou vizualizací.

Zapsal: Martin Rosocha / Iva Kubínová

Autor: Tomáš BednářAutor: Anna BodockáAutor: Lucie HejlováAutor: Simona HruškováAutor: Milan KoktavýAutor: Anna KolářováAutor: Věra KošinováAutor: Ivana Kroupová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout