Gymnázium Třeboň

Jsme Fakultní školou Univerzity Karlovy

Významným dnem se pro třeboňské gymnázium stává 29. září 2015, kdy se naše škola stává jedním z významných partnerů nejváženější vzdělávací instituce u nás - Karlovy univerzity. Spolupráce se týká výhradně Přírodovědecké fakulty, v jejíž Velké geologické posluchárně bylo jmenování slavnostně předáno z rukou děkana této instituce Prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc.

Co to pro naši školu znamená?

Termín Fakultní škola musí být chápán jako oboustranně výhodná spolupráce dvou subjektů, ze které budou mít prospěch všechny zúčastněné strany:

Studenti - snahou PřF UK je získávat zájem žáků o studium přírodních věd. Jednou z možností jsou otevřené dveře prakticky do všech vzdělávacích univerzitních institucí včetně muzeí (samozřejmě po předchozí domluvě budou realizovat a plánovat naši vyučující) - za tímto účelem jsme získali Kartu Fakultní školy, která umožňuje našim žákům a učitelům bezplatný vstup. Náš partner také pořádá řadu zajímavých akcí, na které budeme zváni. PřF UK  podporuje Fakultní školy i v péči o výrazné talenty - nabízí oponentury odborných prací, spolupráci na olympiádách, SOČ, korespondenční semináře (geologický se jmenuje Kamenožrout, chemický Ksicht), přirodovědné programy. Výjimečným talentům nabízí fakulta možnost odpuštění přijímacích zkoušek či využití stipendií. Pro zájemce o studium na PřF UK je pořádán Den otevřených dveří - 21 .1 2016

Učitelé - na naší škole umožníme provádění pedagogických praxí studetům učitelství. Našim učitelům budou naopak nabízeny možnosti dalšího vzdělávání, včetně kurzů celoživotního vzdělávání. Předpokládá se spolupráce na řešení společných projektů.

Vedoucí pracovníci - na této úrovni se předpokládá prosazování společných zájmů, využití vzájemných zkušeností na zpracování Rámcové koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol a práci na kariérním řádu učitelů.

Další inspirativní portály: www.prirodovedci.cz, www.studiumbiologie.cz , www.studiumchemie.cz

 Anna Kohoutová

 

Místo konání - Přírodovědecká fakulta UKUčitelky biologie Štěpánka Otepková a Jitka MaškováDěkan PřF UK Prof.RNDr.Bohuslav Gaš, CSc.Jmenovací dekretŘeditelka školy Anna Kohoutová se jmenovacím dekretemDěkan fakultyKarta FŠ Slavnostní předání jmenování FŠ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout