Gymnázium Třeboň

Přírodovědný kurz 2015

 Díky tomu, že jsme se v září stali Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jsme mohli využít laboratoře v chemickém ústavu na pražském Albertově a pod vedením pana proděkana Kotka jsme si mohli vyzkoušet praktika z koordinační chemie.

Díky panu Krynickému jsme pak pokračovali do Ústavu jaderné chemie v Řeži u Prahy, kde jsme si prohlédli urychlovač částic a snažili se pochopit, jak se připravují radiofarmaka.

Š. Otepková

PřF UK
Foto ŠOtPřF UK
Foto ŠOtUJV Řež
Foto ŠOtUJV Řež
Foto ŠOt

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout