Gymnázium Třeboň

Přednáška na téma Mluví příroda řečí matematiky?

V rámci projektu "Partnerství ve vzdělávání" se 27.1.2011 uskutečnila na naší škole přednáška doc. Zdeňka Pospíšila z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma "Mluví příroda jazykem matematiky?". Přednášky se zúčastnilo kolem 50 žáků nejvyšších ročníků Gymnázia.
Docent Pospíšil v úvodu vyložil původ a obsah pojmu matematika společně se stručnými dějinami tohoto oboru ve starověku. Poté pohovořil o užití matematiky ve fyzice, a to starší i moderní. Zejména se zabýval použitím teorie funkcí (diferenciálního počtu) při popisu pohybu a dalších fyzikálních jevů se spojitě proměnnými veličinami.
V závěrečné části přednášky docent Pospíšil pohovořil o použití matematických modelů v biologii, konkrétně při popisu růstu populací. Téma přednášky vhodně inspirovalo žáky k úvahám o propojení matematiky, fyziky, biologie, historie i filozofie. Nastínilo tedy přístup, se kterým se setkají během svých vysokoškolských studií.
Žáci vyslechli přednášku se značným zájmem a pozorností.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout