Gymnázium Třeboň

Reliéfní mapa Nepálu

Žáci pracovali nejdříve s programem Google Earth, který jim umožnil vytvořit síť, v níž změřili nadmořské výšky, následně pak byla data exportována do programu Excel, ve kterém byla převedena do prostorového povrchového a prostorového drátěného modelu.

Následně byly diskutovány otázky vlivu georeliéfu na Nepál, a to jak v rovině fyzickogeografické, tak socioekonomické. Cvičení se uskutečnilo pod záštitou projektu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, který je zaměřen na zvyšování kvality výuky ve veřejných školách s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout