Gymnázium Třeboň

Kurz ke cvičení ze zeměpisu

Šestihodinový kurz se zaměřil na vymezování regionů, formami vymezení regionů místních a jejich praktickým využitím v souvislosti s jejich historickým vývojem, konkrétně přes hradskou organizaci Boleslava I., reorganizaci krajů v roce 1751, vznik samosprávy po roce 1848, do praxe nezavedené členění na župy, zemské zřízení, vývoj regionů po roce 1948 (vznik „malých krajů“ a jejich centralizaci po roce 1960), a konečně vývoj po roce 1989, především pak vznik samosprávných krajů v roce 2000.

V rámci kurzu byla probírána rovněž tematika regionů NUTS a lokálních administrativních jednotek, a to jak na úrovni jedna, tak na úrovni dva (dělení na obce prvního, druhého a třetího stupně).

Praktická část kurzu byla zaměřena na pracovní listy, ve kterých mohli žáci diskutovat např. změny hranic regionů a vliv těchto změn na regiony samotné, případně vliv centralizace/decentralizace na části území.

Jako bonus pak účastníci kurzu absolvovali přednášku Ing.  Miroslava Roubala a Jakuba Hulece z odboru územního plánování a stavebního řádu města Třeboně (jimž také touto formou děkujeme), na níž byly mimo jiné diskutovány otázky územního plánu Třeboně, pořizování územně plánovacích podkladů a poskytování územně plánovacích informací v souvislosti s obory příbuznými geografii.
 

Zapsal: Martin Rosocha

Příklady pracovních listůPříklady pracovních listůPříklady pracovních listůPříklady pracovních listůPříklady pracovních listůPřed územním plánem Třeboně

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout