Gymnázium Třeboň

Škola aktivního občana

Škola aktivního občana

Ve dnech 22. 11. a 30. 11. 2016 se na škole uskutečnily projektové dny s názvem Škola aktivního občana (ŠAO). Před zahájením projektu byli žáci sexty v hodinách ZSV seznámeni s plzeňskou kauzou plánované výstavby obchodního domu Corso v centru města. Stavba měla být dílem soukromého investora, ale svým rozsahem, funkčností i vzhledem citelně zasahovala do života místních lidí. Díky aktivitě občanů Plzně a neziskových organizací bylo dosaženo referenda a stavba byla soudně zamítnuta.

Tento film odstartoval první projektový den. Studenti se měli  zamyslet  nad otázkou  Co bych jako občan v našem městě změnil? Žáci si s lektory ujasnili význam obecní samosprávy a státní správy, seznámili se s tvorbou veřejného projektu, učili se sepisovat petice, zjišťovali podmínky přijetí referenda a vytvoření veřejně prospěšného spolku. V závěru prvního dne každá pracovní skupina obdržela úkol – vytvořit a obhájit vlastní projekt, který by zmapoval ožehavý společenský problém a nastínil jeho řešení.

V druhé části ŠAO (30. 11.) vystoupily jednotlivé týmy před spolužáky a lektory s vlastními projekty. Projekty se zabývaly např. otázkou nevyužitých a chátrajících budov ve městě, vybudováním mládežnického centra, rekonstrukcí zanedbaného hřiště, změnami v hodnocení žáků ve školách, novou knihovnou atd.

Cílem projektu ŠAO  byla snaha zvýšit zájem žáků – občanů o společenské dění v místě bydliště, přesvědčit je, že i jejich hlas má váhu v rozhodování ve věcech veřejných a že vlastní činností mohou dosáhnout stanoveného cíle. Jako vhodný příklad byl promítnut dokument o nejmladším českém aktivistovi Jakubu Čechovi. Organizátoři doporučili žákům sledovat jednání místního zastupitelstva města a vyzvali je k aktivní spolupráci s místními spolky a neziskovými organizacemi.    

Text a foto:  Zdeněk Kučera 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout