Gymnázium Třeboň

Česko-německé setkání v Pasově

V pátek 31. března 2017 se v Pasově v rámci projektu EU "Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí", jehož řešiteli jsou Univerzita Pasov a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, uskutečnilo setkání žáků septimy z třeboňského gymnázia a 6. ročníku gymnázia v bavorském Waldkirchenu. Navazovalo na setkání, které se konalo v říjmu předchozího roku v Českých Budějovicích.
Začátek programu se nesl ve znamení jazykových animačních aktivit, při kterých studenti pracovali například se svými jmény, hovořili o svém každodenním programu a učili se vybraná slova a fráze v jazyce svých protějšků. Poté byli rozděleni do smíšených česko-německých skupin a vydali se do města řešit úkoly spojené se Zlatou stezkou a obchodem se solí mezi Bavorskem a Čechami. Poslední část programu představovala opět skupinová práce, tentokrát tvorba komiksu či návrh pomníku pro ty, kteří se na obchodu na Zlaté stezce podíleli.
Žáci obou škol ze sebe vydali to nejlepší a rozšířili si své obzory ve vztahu k bezrpostředním sousedům a společné historii.

Text Václav Pražák, foto Štěpánka Otepková

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout