Gymnázium Třeboň

Do Brna za čs. legiemi

Ve čtvrtek 8. června 2017 se v reprezentativních prostorách kapitulní síně Vojenské nemocnice v Brně konalo celostátní kolo již 16. ročníku dějepisné soutěže "Co víš o československých legiích?". Celkem se ho zúčastnilo 9 finalistů základních a 11 finalistů středních škol z České a Slovenské republiky. Naše gymnázium letos reprezentoval žák 1. ročníku Tomáš Koranda a na to, že se jednalo o jeho premiéru, si vedl velmi dobře. Úspěšně prošel semifinálovými boji a ve své kategorii (střední školy) se ve finále s minimálním bodovým rozdílem umístil na 4. místě. Tomášovi patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a nezbývá než doufat, že pokud bude soutěž pokračovat i v dalším roce, budeme na ni rovněž zastoupeni a budeme aspirovat na co nejlepší umístění. Děkujeme rovněž Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň za finanční podporu použitou na úhradu Tomášových cestovních nákladů.

Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout