Gymnázium Třeboň

Adaptační kurz primy

V neděli 10. září 2017 se v Římově sešlo 30 čerstvých primánů na svém adaptačním kurzu, aby měli možnost poznat své spolužáky a některé učitele i jinak, než jen ve školních lavicích...

Žáci na akci přijeli se svými rodinami, a kurz jsme tak mohli zahájit společným asi dvouhodinovým programen. Ale zatímco rodiče a sourozenci po loučení navečer odešli, primáni zůstali i se svou třídní v roce 1999, protože nestihli včas odejít portálem ven do běžného světa a roku 2017.... Oním římovským světem nás provázel Týpek, jeden dopis nám též adresovala jeho žena, paní Týpková. I s jejich pomocí se nám v pondělí pozdě večer podařilo najít onen záhadný portál. Zatím ale nebylo možné jím projít zpět, protože byl příliš vysoko. S tím, jak jsme uspěšně plnili různá zadání, klesal portál níž a níž, až byl v úterý odpoledne natolik nízko, že jsme jím mohli bez problémů projít zpět do běžného světa a roku 2017, abychom se ve středu ráno mohli sejít zase ve škole.

To, co jsme na kurzu zažili, vám může přiblížit přiložená fotogalerie.

Děkuji všem primánům, ochotným instruktorům z vyšších ročníků i svým kolegům za vydařenou akci a těším se na vše další, co spolu prožijeme.

Text a foto: Markéta Zelená

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout