Gymnázium Třeboň

Kurz aplikované geografie a GIS

Ve dnech 1. 6., 4. 6. a 6. 6. 2018 žáci sexty a 12. ročníku absolvovali kurz aplikované geografie a GIS. Kurz měl teoretickou i praktickou část.

Teoretická příprava se týkala typologie a definice regionů, regionální vědy, EU a regionálního rozvoje, regionální politiky České republiky (regiony NUTS a LAU) a teoretických základů geografických informačních systémů (vysvětlení pojmu, papírová, digitální mapa, mapa v GIS, vrstvy, základní složky, geodata, funkce GIS, využití v praxi, mapové servery).

V praktické části žáci plnili úkoly podle připravených pracovních listů, dále si vyzkoušeli vytvořit mapu pomocí on-line nástrojů (ArcGis) a pomocí programu Quantum GIS (mapa hustota zalidnění v ČR).

V rámci kurzu naší školu navštívili odborníci, kteří se věnují aplikované geografii.

Ing. Daniela Řežábková, vedoucí oddělení územního plánování odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje, seznámila žáky s problematikou územního plánování na úrovni kraje a obce, a ukázala jim konkrétní územní plán pro Jihočeský kraj.

RNDr. Přemysl Štych, Ph. D., vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaměřil svoji přednášku na dálkový průzkum Země. Žáci si také prakticky vyzkoušeli úpravu družicového snímku.

Mgr. Lenka Pavelková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze si pro žáky připravila velmi zajímavou přednášku a workshop na téma Kudy vedou cesty migrantů. První část byla teoretická, v níž si žáci ujasnili pojmy co je to migrace, emigrant, imigrant, krajan, azylant, utečenec… Dozvěděli se, kolik cizinců žije v ČR, kolik lidí žádá u nás o azyl a z kterých států, proč lidé vůbec utíkají ze své země a které země jsou pro ně atraktivní. Druhá část byla hra, při které se žáci stali emigranty a alespoň takhle se na chvíli vcítili do opačné role - lidí, kteří jsou na útěku.


Text a foto: Ivana Kubínová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout