Gymnázium Třeboň

Příběhy našich sousedů 3

V úterý 19. června 2018 se v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské finále projektu Příběhy  našich sousedů, který organizuje společnost Post Bellum. Tohoto ročníku, který se v Jihočeském kraji konal poprvé, se zúčastnilo celkem 8 škol, jejichž žáci zpracovali osudy celkem 10 pamětníků. Naši školu reprezentovaly Tereza Grötschelová (2.) a Rosalie Kocmichová (III.), které se věnovaly životnímu příběhu Terezina dědečka Bruno Grötschela. V rámci projektu nejprve nahrály s pamětníkem rozhovor, posléze z něj vytvořily rozhlasovou reportáž a nakonec svou práci prezentovaly před širší veřejností. V této zkoušce obstály se ctí a vedle zachycení pozoruhodného pamětnického svědectví i vzorně reprezentovaly třeboňské gymnázium.

Výslednou rozhlasovou reportáž naleznete na následujícím odkazu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihocesky-kraj/jihocesky-kraj-2017-2018/grotschel-bruno/

Text a foto Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout