Gymnázium Třeboň

Kurz aplikované geografie a GIS 2019

Ve dnech 3. 6. a 4. 6. 2019 žáci sexty a 2. ročníku absolvovali kurz aplikované geografie a GIS. Kurz měl teoretickou i praktickou část, součástí byla exkurze do ČOV Hrdějovice a zemědělského obchodního družstva Borovany.

Teoretická příprava se týkala typologie a definice regionů, regionální vědy, EU a regionálního rozvoje, regionální politiky České republiky (regiony NUTS a LAU) a teoretických základů geografických informačních systémů (vysvětlení pojmu, papírová, digitální mapa, mapa v GIS, vrstvy, základní složky, geodata, funkce GIS, využití v praxi, mapové servery).

V praktické části žáci plnili úkoly podle připravených pracovních listů, dále si vyzkoušeli pomocí ArcGis online vytvořit hypsometrickou mapu světa, na které budou vyznačeny hranice států a města s populací větší než 2 miliony obyvatel.

V rámci kurzu naší školu navštívila Mgr. Lenka Pavelková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která si pro žáky připravila velmi zajímavou přednášku a workshop na téma Kudy vedou cesty migrantů. První část byla teoretická, v níž si žáci ujasnili pojmy migrace, emigrant, imigrant, krajan, azylant, utečenec… Dozvěděli se, kolik cizinců žije v ČR, kolik lidí žádá u nás o azyl a z kterých států, proč lidé vůbec utíkají ze své země a které země jsou pro ně atraktivní. Druhá část byla hra, při které se žáci stali emigranty a alespoň takhle se na chvíli vcítili do opačné role - lidí, kteří jsou na útěku.

Na exkurzi v ČOV  v Hrdějovicích žáci viděli, jak probíhá proces čištění vody z kanalizace a co všechno se musí udělat, aby nám z kohoutků tekla nezávadná pitná voda a abychom ji po použití mohli vrátit do přírodního prostředí. 

Velmi zajímavá byla návštěva zemědělského obchodního družstva v Borovanech, kde jsme se seznámili s modernějším způsobem zemědělství, využitím výpočetní techniky v zemědělství pro optimalizaci chovu krav a telat a namíchání správné dávky krmiva pro zvířata. 

Text a foto: Ivana Kubínová 

 

ČOV HrdějoviceZOD BorovanyZOD Borovany

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout