Gymnázium Třeboň

Lyžařký kurz pro 2. a VI. rušíme

 LVK pro sextu a 2. ročník se bohužel neuskuteční,

pokusíme se jednat o náhradním termínu v příštím školním roce.

 Lyžařský výcvikový kurz (LVK) - SEXTA, 2. ROČNÍK

 
Termín:  15.3. - 20. 3. 2020

Adresa ubytovacího zařízení: Krkonoše, Janské Lázně, Chata Lovrana, Zvonečková 106, PSČ 542 25

Kontaktní telefonní číslo: Mobil vedoucího LVK – Mgr. Augstenová 606 791 624

Odjezd na hory: Od Gymnázia Třeboň v neděli 15. 3. 2020 v 7:00, sraz účastníků a přistavení autobusu v 6:45 hodin.

Odjezd z hor: V pátek 20. 3. 2020 v 10:00. Příjezd ke škole okolo 15. hodiny .


Personální zajištění: 
Mgr. Petra Augstenová - vedoucí kurzu, instruktor lyžování 
Mgr. Jan Macík - instruktor lyžování
Mgr. Štěpánka Otepková - instruktor lyžování

Bc. Marek Čáp - instruktor snowboardingu
Mgr. Olga Tichá - pedagogický dozor, zdravotník


Potřebné finanční prostředky:  2000,- Kč na vleky, na čipovou kartu, vybavení společné lékárny. Přiměřené kapesné dle zvážení rodičů. Částka 2000,- Kč bude vybírána v autobusu na začátku cesty (mějte připravené pokud možno přesně).

Povinné vybavení: 

Lyže: Sjezdové lyže, boty, hole, obal na přepravu lyží,  lyžařská helma, čepice bavlněná přes uši na cestu a pohyb po horách, lyžařské a sluneční brýle.

Snowboard: Snowboard, boty, obal, páteřový pás, helma, čepice bavlněná přes uši na cestu a pohyb po horách, lyžařské a sluneční brýle.

Léky, pokud někdo užívá. Rodiče je předají před odjezdem  s pokyny k užívání zdravotníkovi kurzu.   

Seřízení vázání: Zákonní zástupci zodpovídají za odborné seřízení bezpečnostního vázání (potvrdí podpisem v dotazníku).

Doklady:   Kartu zdravotní pojišťovny - bude kontrolována při nastupování do autobusu. Potvrzení o bezinfekčnosti = prohlášení rodičů - vybere těsně před odjezdem na hory zdravotník kurzu (formulář bude žákům rozdán před kurzem, prohlášení nesmí být starší tří dnů). Potvrzení o odborném seřízení lyží - potvrzují rodiče v rozdaném dotazníku,  který žáci odevzdají před kurzem. 

Zapůjčení výzbroje: Lyže, hůlky, lyžáky, snowboard, boty na snb a helmu je možné si bez problémů půjčit na horách za dohodnutou cenu 500,- Kč na celý pobyt. 

Mgr. Petra Augstenová - vedoucí kurzu

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout