Gymnázium Třeboň

Přednáška o Mexiku

V pátek, 6.3., zažili španělštináři ze sexty, třetího a čtvrtého ročníku poněkud netradiční výuku, neboť pozvání na naše gymnázium přijal Dr. Francisco Emmanuel Mendéz Castro pracující na Botanickém ústavu AVČR Třeboň v oddělení ekologie. Pan doktor přišel našim studentům vyprávět o svém rodném Mexiku, studenti tak měli opět možnost vyslechnout si v mexické španělštině dvouhodinovou přednášku a pokochat se vizuálně krásně provedenou prezentací. Přednáška nastínila biologickou rozmanitost této ohromné země, přiblížila život domorodých kmenů předhispánské doby, osvětlila, jak to bylo s údajným koncem světa podle mayského kalendáře - Mayům prostě jen došlo místo na kameni, a tak kalendář končí rokem 2012 - , v komiksové podobě představila nejzákladnější mexickou historii od Aztéků po příjezd dobyvačných Španělů, osvětlila funkci inkvizice či přiblížila bojovného ducha Mexičanů při boji o nezávislost. Pochopitelně se přednáška dotkla i témat pro studenty nejvíce atraktivních, jako byly mexické tacos a tequila. Seňor Mendéz studenty pobavil videi o mexické muzice, svátcích, o atraktivním mexickém sportu, volném boji v maskách, a v neposlední řadě je i vyděsil daty a fakty o současném stavu mexické kriminality. Věříme, že studenti toto autentické setkání plné podnětných a nových informací ocenili. 

Text a foto : IMA


Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout