Gymnázium Třeboň

Kvarta - Setkání v červnu

Po dlouhém období distanční výuky se podařilo větší části studentů kvarty najít prostor pro  setkání v okolí Třeboně. Původní návrh "třídního výletu" na Pelhřimovsko musel být okleštěn, ale potěšení z pospolitosti třídy zůstalo. Studenti si vybírali z nabídky čtyř možností, jak strávit společný čas po karanténě. Procházka zvítězila jen těsně před koloběžkami.

Ve středu 24. 6. jsme se vydali na pěší vycházku k technické zajímavosti Třeboňska - k akvaduktu na Zlaté stoce. Jde o mimoúrovňové křížení Zlaté stoky, zde konkrétně  s Podřezanskou stokou. Délka procházky byla zhruba 12 km a jelikož jsme se hýbali, co jsme mohli, tak studenti souhlasili s aktivací aplikace EPP - Pomáhej pohybem. Díky teplému počasí jsme již oželeli zhlédnutí druhého akvaduktu za Tyršovým stadionem a společná akce byla zakončena u zmrzliny na náměstí, kde byly odeslány nasbírané body pro zvolený charitativní projekt z EPP.

U předávání vysvědčení jsme se viděli již téměř všichni. Díky netradičnímu pojetí si třída mohla užít nový altánek u školy a bude moci doufat, že příští školní rok ho navštíví častěji.

 

Foto: Nikola Jůzková (IV.) společná koláž třídy

         Mgr. M. Tomanová, L. Ko

Text: L. Kopečková, 30. 6. 2020

 

 

 

   

Akvadukt na Zlaté stoceAkvadukt - křížení s Podřezanskou stokouPředávání vysvědčeníDoufejme, že toto bude jediné karanténní třídní foto z našeho studia.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout