Gymnázium Třeboň

Ve světě matematických aplikací

     Společnost učitelů matematiky realizuje v roce 2020 další ročník projektu Ve světě matematických aplikací, který je opět zaměřen na žáky a žákyně ze základních a středních škol ve věku 13-18 let, kteří mají zájem o matematiku (projekt je podporován MŠMT). Informace o předchozích ročnících naleznete na adrese


 suma.jcmf.cz/_files/200000124-497c34a710/SvetMatematickychAplikaci2018.pdf

     V rámci projektu budou realizovány dva samostatné kurzy: Matematika ukrytá v sochách a obrazech a Matematika a spravedlnost (kurz ukáže, jak využít teorii her při řešení konfliktních situací, jak hru formulovat jako matematickou úlohu a jak lze vyčíslit spravedlivý trest). Zájemci si mohou zvolit, kterého kurzu se chtějí zúčastnit (je možná volba i obou kurzů současně).

     Kurzy se skládají ze dvou částí: samostatného studia žáků v internetovém prostředí (šest lekcí v průběhu září až listopad 2020) a závěrečného semináře pro třicet nejúspěšnějších řešitelů (začátek prosince 2020). Účastníkům semináře bude účast plně hrazena.

      Na přípravě kurzů se podílejí přední odborníci v dané oblasti, problematika však bude podána tak, aby byla pro žáky přístupná a zajímavá.
      V této souvislosti se na Vás obracíme s následující nabídkou. Jestliže máte ve třídě žáka nebo žákyni, kteří jsou z Vašeho pohledu šikovní na matematiku a mají o některý z uvedených kurzů zájem, nechť oznámí co nejdříve zvolené téma na mailovou adresu fuchs@math.muni.cz a uvedou své údaje (jméno, příjmení, rok narození, škola).
 

Za řešitele projektu

RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ

SPOLEČNOST UČITELŮ MATEMATIKY
PŘEDSEDA: DOC. RNDR. EDUARD FUCHS, CSC.
117 10 PRAHA 1, ŽITNÁ 25 tlf. 2222 111 00, 222 090 708-9

fuchs@math.muni.cz

http://www.suma.jcmf.cz/

 

Zapsala: Ivana Čurdová, 27. 8. 2020

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout