Gymnázium Třeboň

Krajské kolo soutěže Office Arena 2021

Od 1. 3. 2021 do 31. 3. probíhalo krajské kolo soutěže OfficeArena 2021. Soutěžící během této doby zpracovávali praktický projekt Badatelský víkend v aplikacích Microsoft Office. Eliška Mouralová ze sexty obsadila 1. místo v rámci Jihočeského kraje a postupuje do celostátního finále. Eliška prokázala ve školním i v krajském kole mnoho úsilí, píle a velké znalosti v ovládání aplikací MS Office.

Finále OfficeArena 2021 se uskuteční 4. 5. 2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace a vykonáním online testu MOS v prostředí Microsoft Teams.

Blahopřejeme

Text: Ivana Kubínová

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout