Gymnázium Třeboň

Bobřík informatiky

Ve dnech 8. až 16. 11. 2021 se zúčastnili žáci primy, sekundy, tercie, kvarty a 1. ročníku předmětové soutěže Bobřík informatiky.

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

V kategorii Benjamin (prima a sekunda) získala Adéla Koláčková plný počet bodů 192, na 2. místě se umístili Nella Doležalová a Šimon Mittelbach se ziskem 172 bodů.  Celkem jsme v této kategorii měli 38 úspěšných řešitelů z 53 účastníků naší školy.

V kategorii Kadet (tercie a kvarta) získali plný počet bodů (192) Adam Jakeš, Ondřej Hrubý a Radim Kolář. Ondřej Honl měl 180 bodů, Daniel Šikr, Karolína Sedláčková, Tomáš Hovorka a Ondřej Michal získali 176 bodů. Celkem jsme v této kategorii měli 38 úspěšných řešitelů z 51 účastníků naší školy.

V kategorii Junior se z časových důvodů účastnili jen žáci 1. ročníku.  Veronika Čábelová získala 139 bodů, na 2. místě se umístil Martin Čurda (138 bodů) a na 3. místě Oliver Dráb (122 bodů).  

Text: Ivana Kubínová

Logo je staženo ze stránek https://ibobr.cz/.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout