Gymnázium Třeboň

Kurz pravděpodobnosti a statistiky, využití v praxi

     Ve středu 9. 2. 2022 a ve čtvrtek 10. 2.2022 se uskutečnil celkem osmihodinový kurz statistiky a pravděpodobnosti, který vedl Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. z Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kurzu se účastnili studenti maturitního semináře a zájemci z nižších ročníků, kteří dohromady zcela zaplnili učebnu matematiky.

https://kma.upol.cz/vizitka/vencalek/

     Během série čtyř přednášek a cvičení jsme si nejprve ukázali roli teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky v procesu poznání. Studenti zjistili, že tyto disciplíny zasahují podstatně i do oblastí, se kterými nejsou běžně spojovány. Demonstrovali jsme si příklady zobecňování, jednoduché analýzy při přípravě pravděpodobnostních modelů reálných jevů a upozornili jsme na omezení, která jsou nutnou částí jakýchkoliv modelů.

      V další části jsme se seznámili s klasickou definicí pravděpodobnosti náhodného jevu a s pojmy podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů. Těchto pojmů jsme následně využili k vyslovení Bayesovy věty a ukázali její použití na několika příkladech, včetně využití v lékařské diagnostice (seznámili jsme se s pojmy senzitivita a specificita testu).

     V poslední části studenti samostatně zpracovávali na počítačích data dvou konkrétních statistických šetření: Zmenšování ledového příkrovu Severního ledového oceánu a Výdechová kapacita plic dětí a její závislost na tom, zda dítě kouří nebo ne. Na těchto příkladech jsme poznali, jak je důležité zasazovat získaná data do reálného kontextu, nebo jak zavádějící výsledky můžeme získat při primárním zpracování získaných dat.

Zapsal: Martin Krynický

 

https://kma.upol.cz/vizitka/vencalek/

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout