Gymnázium Třeboň

Program Průša pro školy – 3D tisk

Zapojili jsme se do projektu Jak získat 3D tiskárnu zdarma od firmy Průša. Zvolili jsme téma Zlomky, procenta, desetinná čísla, úhly. Projekt jsme úspěšně realizovali, byl nám schválen a zveřejněn v online databázi Printables. 

Projekt nám umožnil zapojit do výuky 3D tisk zábavnou formou a zároveň rozvíjet kreativitu i technické myšlení žáků. V listopadu 2021 jsme se do projektu zaregistrovali, po podpisu smlouvy nám přišla v únoru 2022 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+. Během tří měsíců jsme vytvořili projekt, který splňuje zadaná kritéria od firmy Průša, takže 3D tiskárna je majetkem naší školy, a to zcela bezplatně.

Cílem projektu bylo vytvořit sadu 3D modelů kruhových výsečí. Sada obsahuje výseče kruhu představující hodnotu 1/1, 1/2, 1/3,1/4, 1/5,1/6, 1/8, 1/10 a 1/12 celku. Na jedné kruhové výseči je hodnota vyjádřena zlomkem, na další kruhové výseči procentem, na další desetinným číslem a na další úhlem. Velikost 1/1 = kruh o průměru 18 cm, výška modelu bude 2 mm.

Výseče umožňují názorné sčítání a odčítání zlomků, procent, desetinných čísel a úhlů v matematice na nižším gymnáziu a 2. stupni ZŠ.

Na realizaci projektu se podíleli vyučující IT RNDr. Ivana Kubínová (garant projektu – registrace do projektu, vyplňování potřebných dokumentů, realizace v kvintě, tisk 3D modelů), Mgr. Miroslava Tomanová (realizace v kvintě), konzultace a sestavení 3D tiskárny Mgr. Michaela Bártová.

Výsledek projektu je na stránce https://www.printables.com/cs/education/217594-zlomky-procenta-desetinna-cisla-uhly

Text: Ivana Kubínová

Foto: Ivana Kubínová, Miroslava Tomanová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout