Gymnázium Třeboň

Přírodovědný kurz 2022/23

Pondělní program se skládal z laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky. Žáci se rozdělili podle svého zájmu na tři skupiny a mohli si vyzkoušet například izolaci DNA z rostlin, titraci manganometrie nebo modelování fyzikálních dějů pomocí počítačových programů.

V úterý jsme se pak všichni vypravili do Prahy. Nejprve jsme navštívili Muzeum normální a srovnávací anatomie na 1. LF UK. Místní sbírky jsou mimořádné a paní průvodkyně byla velmi příjemná a opravdu se nám věnovala. Pak následoval praktický program Sběratelé kostí v Hrdličkově muzeu člověka, které se nachází v budově Přirodovědecké fakulty UK. I tady byla velmi profesionální lektorka, která žáky seznámila s prací antropologa a žáci pod jejím vedením prozkoumali a sestavili lidskou kostru. Posledním bodem byla přednáška Biomolekuly ve 3D, kterou nabízí Chemický ústav Přirodovědecké fakulty UK. Tady si mohli všichni za pomoci virtuální reality doslova pohrát s molekulami, které jinak znají jen z nákresů a vzorců. Program byl velmi zajímavý, ale také náročný a tak doufám, že si každý našel to svoje nej.

text: Jitka Mašková

foto: Š. Otepková, J. Mašková, https://regiony.rozhlas.cz/prazske-hrdlickovo-muzeum-cloveka-predvadi-jak-jsme-se-vyvinuli-do-dnesni-podoby-7430459#&gid=1&pid=5

 

Anatomické muzeumanatomické muzeumanatomické muzeumHrdličkovo muzeumvirtuální realitavirtuální realitavirtuální realitavirtuální realitalaboratorní práce z biologie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout