Gymnázium Třeboň

Další vybavení digitálními učebními pomůckami

Do učebny informatiky v roce 2022 přibylo nové vybavení: 3D tiskárna Prusa i3 MK3, 3D pera GEMBIRD, Epson vizualizér ELPDC21, sluchátka, dataprojektory Epson EB-FH 52, dron DJI Mini Pro, fotoaparát CANON EOS RP, stavebnice LEGO Education Spike Prime, sady jednodeskových počítačů Arduino založených na mikrokontrolerech a robotická ramena Dobot Magician Lite.

Nové pomůcky naleznou uplatnění nejen při hodinách informatiky, ale i při hodinách výtvarné výchovy nebo biologie (vizualizér) a dalších předmětů. Většinu nového vybavení využijeme i při mimoškolních činnostech (např. v kroužku výpočetní techniky, fotoaparát a dron je možné využít při školních exkurzích). Žáci gymnázia mají navíc možnost využít většinu tohoto vybavení i pro osobní projekty.

Práci s 3D tiskárnou si vyzkouší hlavně žáci kvinty a 1. ročníku, popř. podle zájmu můžeme téma zařadit do dalších tříd. S 3D perem pracujeme na kroužku výpočetní techniky a dále ho budeme využívat i při práci ve výtvarné výchově. Pokud byste si chtěli práci s 3D perem vyzkoušet, můžete po předchozí domluvě přijít v úterý ve 14:15 na kroužek výpočetní techniky.

Nová sluchátka se uplatní při výuce jazyků a v informatice při výuce tématu Práce se zvukem a videem v tercii, kvintě a 1. ročníku.

Staré dataprojektory v učebně tercie, matematiky, českého jazyka a dějepisu jsme nahradili novými dataprojektory s mnohem lepší svítivostí a dalšími funkcemi.

Sada LEGO Education SPIKE Prime Set je vzdělávacím nástrojem zaměřujícím se na dovednosti STEAM. Kombinují se v ní barevné LEGO stavební dílky se snadno použitelným hardwarem a jednoduchým intuitivním kódovacím jazykem založeným na jazyku Scratch. Srdce systému SPIKE Prime tvoří programovatelný Hub. Toto pokročilé, ale snadno použitelné zařízení ve tvaru kostky, obsahuje 6 vstupních a výstupních portů, světelnou matrici o velikosti 5x5, konektivitu přes Bluetooth, reproduktor, 6osý gyroskop a dobíjecí baterii. V kroužku výpočetní techniky zkoušíme programování stavebnice LEGO Education Spike Prime, např. jsme programovali různé smajlíky, pracovali jsme s motorem, barevným senzorem, senzorem vzdálenosti, senzorem síly a gyroskopickým senzorem.

Robotické rameno DOBOT Magician Lite je snadno programovatelný robot, který je díky svým vlastnostem ideálním prostředkem nejen pro prvotní seznámení s roboty, ale i pro efektivní výuku programování. DOBOT Magician Light je vhodným robotem jak pro úplné začátečníky, tak i pro rozvoj znalostí středně pokročilých žáků základních a středních škol. Ve škole ho můžeme využít při výuce v semináři informatiky v maturitních ročnících, v septimě a ve třetím ročníku. Na ukázky práce s „Dobotem“ se můžou těšit i žáci tercie, kvarty, popř. podle zájmu i v dalších ročnících.

Digitální učební pomůcky jsme zakoupili dílem z vlastních prostředků, dílem díky Národnímu plánu obnovy, který od roku 2022 poskytuje prostředky na pořízení digitálních prostředků do škol. Více zde.

V roce 2023 jsme z prostředků na prevenci digitální propasti pořídili 8 notebooků, které si žáci mohou zapůjčovat pro svojí práci.

Text a foto: Ivana Kubínová

3D peroPráce s 3D peremPráce s 3D peremPráce s 3D peremDobot Magician Lite3D TiskárnaEpson vizualizérDronArduino

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout