Gymnázium Třeboň

Výtvarná výchova - portréty posledních Rožmberků

Žáci třídy sekundy se během výtvarné výchovy věnovali tématice posledních Rožmberků, tentokrát renesančním umělcům. Inspirovali se především tvorbou originálního umělce, italského malíře G. Arcimbolda, který komponoval portréty z přírodnin, ovoce či věcí každodenní potřeby. Působil na dvoře významného současníka Petra Voka, císaře Rudolfa II. Žáci vytvářeli portréty Rožmberků a jejich dvořanů. Zvolená technika byla koláž z výstřižků z novin, letáků a časopisů. Průběh jejich zdařilé tvorby je k vidění ve fotogalerii.

foto J. Kalvasováfoto J. Kalvasováfoto J. Kalvasováfoto J. Kalvasováfoto J. Kalvasová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout