Gymnázium Třeboň

(NE)BEZPEČNÁ SÍŤ s POLICIÍ ČR

KYBERGROOMING, KYBERSTALKING, KYBERŠIKANA, SEXTING, právní následky nevhodného chování, vliv na budoucnost a další témata z oblasti KYBERBEZPEČNOSTI probírali žáci kvarty a tercie s pprap. Martinou Sokolíkovou (POLICIE ČR). V druhé polovině besedy si žáci vyzkouželi vytvořit vlastní prezentace na některé téma z oblasti kyberbezpečnosti. 

Žáci kladně ocenili přístup přednášející, příklady z praxe a nejvíc je zaujal program "na vyhledávání našich zanechaných stop na síti".

Beseda vyvolala další témata, o kterých je potřeba mluvit, a tak se těšíme na další spolupráci s pprap. Martinou Sokolíkovou. 

Text a foto: Augstenová

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout