Gymnázium Třeboň

Exkurze

Žáci si pod vedením zaměstnanců firem prohlédli provozy a ptali se na další podrobnosti o fungování zařízení.


V rámci exkurze jsme navštívili firmu Bonus spol. s r.o. v Borovanech, která se zabývá recyklací pneumatik na gumové granuláty různé zrnitosti, které se používají na výrobu pryžových elastomerů (desek) pro průmysl a stavebnictví (dětská hřiště, sportoviště, protihlukové a antivibrační desky, atd). Vedlejším produktem je také textilní složka, ze které je možno ve směsi s jemným křemičitým pískem vytvářet povrchy velmi vhodné pro koňské výběhy, doskočiště a parkury.


Dále jsme navštívili firmu Odpady Písek s.r.o., která provozuje skládku pro likvidaci tuhých komunálních odpadů, které vznikají na území okresů Písek a Strakonice. Nedílnou součástí likvidace odpadů je i jejich dotřiďování, které umožňuje zpětné surovinové využití. V provozu dotřiďovací linky je recyklován papírový a plastový odpad.


Vedlejší činností skládkování odpadů je zpracovávání skládkového plynu, který je energeticky využíván k výrobě elektrické energie.


Exkurze velmi dobře doplnila a uzavřela předchozí aktivity uskutečněné v tomto školním roce v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Konkurenceschopnost pro Třeboňsko.


Zapsala: Štěpánka Otepková

Foto: Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout