Gymnázium Třeboň

Exkurze sklářství a sklo

Ve středu 17. 5. 23 se vydala třída sekunda do nedaleké SOS Třeboň, aby se blíže seznámila se sklářstvím, výrobou skla a možnostmi jeho zdobení. Exkurze trvala 90 minut a měla dvě části - teoretickou a praktickou. Třída byla rozdělena na skupiny, aby se žáci mohli podívat i do brusírny a ateliérů. 

V teoretické části se děti seznámiliy s výrobou skla a historií jeho využití. Měly možnost porovnat různé druhy skel, jejich příměsi, vzhled, váhu a zkusit si odvodit, jaké je jejich využití na základě chemického složení. Zajímavé bylo povídání o začátcích používání skla, jeho tehdejší podobě a vlivu na změnu kvality života po rozšíření skleněných oken v obydlích. Poutavý výklad o historii sklářství, způsobu opracování a jeho proměnách během staletí, stejně jako o odrazu umění a módy na dochovaném skleněném nádobí, byl opravdový zážitek. V druhé, více prakticky zaměřené, části exkurze měli žáci možnost nahlédnout pod ruce místním studentům. Ti jsou po ukončení specifické přípravy schopni nejenom zušlechťovat sklo klasickým způsobem (broušením, rytím, malbou), ale umějí také podle vlastních návrhů zhotovovat objekty uměleckého charakteru. Sekunda tak mohla vidět jejich absolventské a maturitní práce, se kterými bodují na různých uměleckých soutěžích. Třídu zaujala především prasečí hlava zhotovena na motivy knihy Farma zvířat a rozbité hodiny symbolizující filosofické pohledy na neexistenci času. 

Děkujeme Mgr. Zdeňce Grulichové a Mgr. Jakubu Buckovi za jejich výklad a průvodcovské služby, které nám umožnily poznat blíže nejenom sklářský obor a prostředí školy, ale zároveň se i seznámit se studenty a jejich prací. 

Text a foto: JĎo

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout