Gymnázium Třeboň

On-line beseda o sexuálním zdraví

Během jedné vyučovací hodiny byli žáci seznámeni s tématem sexuálního zdraví a HIV/AIDS. Forma besedy byla tentokrát velmi netradiční a pro žáky zcela nová, nicméně se osvědčila. Jednalo se o interaktivní besedu on-line, při které žáci pracovali se slajdy, na které museli bezprostředně reagovat pomocí tabletů či mobilních telefonů. Lektor práci žáků ihned vyhodnocoval a průběžně komentoval jednotlivá zadání.  

 

Nabídka besedy přišla ze strany "České společnosti AIDS pomoc", které byl na tuto akci udělen grant z MZ ČR. Díky grantu měli žáci tuto přínosnou besedu zcela zdarma.

 

Zapsala: Petra Šálková Dufková, 19. 5. 2023

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout