Gymnázium Třeboň

Za hvězdou Davidovou

Ve čtvrtek 22. června 2023 se v aule za účasti téměř poloviny žáků naší školy uskutečnil program věnovaný šoa a Izraeli. Na úvod vystoupil R. Hejret, který se společně s žáky dobral podstaty antisemitismu a základů, z nichž genocida židovského národa vzešla. Poté následovalo strhující vyprávění RNDr. M. Vidlákové, která velmi plasticky líčila své dětství v předválečném Československu, a především v terezínském ghettu, kam byla se svými rodiči deportována. Její slova doprovázela řada dobových fotografií včetně těch, které pocházely z jejího rodinného okruhu. Poté následovala více než hodina, kdy M. Vidláková odpovídala na podnětné a zajímavé dotazy třeboňských gymnazistů. Jednalo se bezpochyby o velmi silný zážitek, za který bychom chtěli našim hostům co nejsrdečněji poděkovat.

Text a foto Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout