Gymnázium Třeboň

Úspěch v evropském kole Juvenes Translatores 2024

Také letos se studentky našeho  gymnázia zapojily do soutěže pro mladé překladatelské talenty v Evropské unii.  Anička Navrátilová ze septimy a Romana Benešová ze třetího ročníku překládaly text v jazykové kombinaci AJ- ČJ, Katarína Čížková a Eliška Havelková ze septimy v jazykové kombinaci ŠJ- ČJ a Nela Bednářová ze třetího ročníku překládala z NJ do ČJ. 8. února proběhlo vyhlášení vítězů evropského kola Juvenes Translatores, soutěže  propagující výuku cizích jazyků a povolání překladatele. Do evropského kola bylo letos vylosováno 3 506 středních škol, za Českou republiku soutěžili studenti z 22 středních škol. Za každý členský stát EU byl vyhlášen jeden vítěz. V České republice porota složená z profesionálních překladatelů z GŘ pro překlady hodnotila přesnost překladu, úroveň písemného projevu, plynulost textu a nápaditost překladatelských řešení. Udělila také čestná uznání za vynikající překlady. Jedno z čestných uznání získala i Anička Navrátilová ze septimy za překlad  anglického textu, který přinesl názor na umělou inteligenci z pohledu dvou mladých lidí, kteří došli k závěru, že AI může být při překladech nápomocná, ale lidský aspekt je stále nepostradatelný, protože AI chybí lidská tvořivost a představivost.

 Všem studentkám velice děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia, do budoucna jim přejeme vše dobré a Aničce gratulujeme k mimořádnému úspěchu.

 

text: HANA Bušková, 23.2.2024 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout