Gymnázium Třeboň

Kurz aplikované geografie

Kurz aplikované geografie

V úterý 19. 3. 2024 se žáci sexty a druhého ročníku zúčastnili kurzu aplikované geografie. V první části pan Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D., odborník na GIS (Geografický informační systém), předvedl žákům, jak účelně využít a zapojit do výuky GIS. Žákům nejprve ukázal aplikaci na cestování v čase a porovnávání map z různých časových období, potom si žáci sami vyzkoušeli vytvořit mapu 2D i 3D v aplikaci ArcGis online, naučili se přidávat vrstvy, porovnávat a analyzovat informace na základě přidaných vrstev.

V druhé části studenty čekalo krátké seznámení s problematikou hospodaření s dešťovou vodou ve městech od Ing. Renáty Kněžínkové z MěÚ Třeboň. Po nabytí inspirace se žáci ve skupinách vydali na průzkum okolí školy, aby pozorovali jakým způsobem je na různých místech řešená městská zeleň a nakládání s dešťovou vodou. Za pomocí aplikace Arcgis Survey123 zaznamenávali jednotlivá místa do mapy i s fotkami řešení. Poté si skupiny své poznatky předali a diskutovali nad jejich správností a možnostmi, jak by se dalo zacházení s dešťovou vodou na jednotlivých místech zlepšit.

Moc děkujeme oběma odborníkům za jejich čas a zkušenosti, které byli ochotni s našimi žáky sdílet a nabídnout jim tak další pohled na svět kolem nás.

Text a foto: Ivana Kubínová, Kateřina Kněžínková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout