Gymnázium Třeboň

Školákem za Protektorátu

V pátek 12. dubna 2024 měli žáci dějepisného semináře možnost zúčastnit se besedy s RNDr. Janem Květem, CSc. V jejím průběhu se přenesli do doby Protektorátu Čechy a Morava, kterou náš host prožil jako žák nejprve obecné školy a poté i gymnázia. Vyslechli si spoustu zajímavých informací včetně osobních vzpomínek na události jako začátek nacistické okupace, heydrichiáda nebo pražské povstání. Rovněž tak měli možnost prohlédnout si i některé autentické dokumenty osobní povahy. Beseda se nesla v přátelském duchu a věříme, že rozšířila pohled žáků na tuto důležitou etapu českých dějin.

Text a foto Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout