Gymnázium Třeboň

Spolupráce se základními školami 2024

Žákům okolních základních škol jsme v průběhu školního roku nabízeli možnost využívat pro doplnění výuky chemie naše odborné učebny, obzvláště areál chemie a areál cizích jazyků v půdních prostorách školy. Žákům jsme nabídli možnosti praktické výuky, které se jim na jejich školách z provozních důvodů nedostává - zkoušeli si jednoduché chemické pokusy, navíc jsme jim nabídli i možnosti naučit se základní chemickou terminologii a názvy pomůce v angličtině. 

Například pro žáky 8.A, B a C z třeboňské ZŠ Na Sadech jsme si v našem půdním areálu chemie a cizích jazyků připravili netradiční laboratorní cvičení. Žáci se nejprve seznámili se zásadami bezpečné práce v chemické laboratoři a potom se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina si zopakovala učivo o kyselinách a zásadách a pak zjišťovala pH deseti kapalin, se kterými se běžně setkávají v kuchyni. Druhá skupina se mezitím učila názvy základních laboratorních pomůcek v češtině i angličtině. V průběhu dvou vyučovacícj hodin se pak obě skupiny vyměnily.

Garantem nabízené výuky chemie byla Štěpánka Otepková, anglického jazyka Lenka Kopečková a Jana Oušková.

Text a foto: ŠOt, LKo a JOu

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout