Gymnázium Třeboň

Co od nás odpadá

Žáci zaznamenávali do dotazníkových archů podrobné informace o tom, jaký odpad vyprodukovali, kde a v jakém množství a kam ho "uložili". Cílem bylo zjistit chování žáků ve vztahu k třídění odpadu a sledovat změny v přístupu, ke kterým došlo v souvislosti s aktivitami projektu zaměřenými na rozvoj environmentálních znalostí, dovedností a postojů. Vyplněné dotazníky pak byly vyhodnoceny podle nejrůznějších kritérií a zpracovány ve formě grafů. Při prezentaci výsledků a následné diskusi, která proběhla v pondělí 27. 2. 2012, pak žáci diskutovali a porovnávali výsledky s informacemi a znalostmi, které mají dnes a hodnotili změny ve svém přístupu k odpadům a jejich třídění za posledního půl roku.

Š. Otepková

Foto: Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout