Gymnázium Třeboň

Přednášky s ekologickou tématikou

Přednáška na téma "Nakládání s odpady a ověřování jejich nebezpečných vlastností" se v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Konkurenceschopnost pro Třeboňsko konala ve čtvrtek 24. 5. 2012 pro žáky třetího ročníku a septimy. Přednášející byla Ing. Zuzana Korandová ze společnosti MikroChem LKT s. r. o..  V průběhu přednášky se žáci dozvěděli, které legislativní normy upravují nakládání s odpady, do jakých kategorií se odpady rozdělují, jak se hodnotí a označují nebezpečné vlastnosti odpadů a jaké jsou povinnosti původců těchto odpadů. Dále se seznámili s testy ekotoxicity a různými způsoby, jak odstraňovat nebezpečné odpady. Na tuto přednášku bude navazovat praktické cvičení z molekulární biologie, se zaměřením na vliv některých látek, které se mohou vyskytovat v nebezpečných odpadech, na DNA.

Další přednáška se uskutečnila již koncem dubna u příležitosti Dne Země. Její název byl „Šetrná doprava a mobilita“. Přednášející Ing. Tomáš Otepka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a auditor bezpečnosti pozemních komunikací, seznámil žáky septimy a třetího ročníku se základními pojmy, které souvisejí s dopravou a dopravním plánováním, např. s faktory ovlivňujícími volbu dopravního prostředku nebo s prognózou vývoje automobilismu a jeho vlivu na životní prostředí.

 

J. Mašková a Š. Otepková

Foto: Jitka Mašková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout