Gymnázium Třeboň

Exkurze a výlet na Nadějskou rybniční soustavu

Na Medarda - v pátek 8. 6. 2012 - se druhý ročník vydal na exkurzi k rybníkům Rod, Naděje, Víra a Láska.

Podobně jako sexta v dubnu pozorovali a učili se rozlišovat vodní ptáky, měřili průhlednost vody v rybníku s intenzivním chovem ryb, lovili nekton a poznávali potravní řetězec, plnili různé úkoly s přírodovědnou tématikou a hráli hry. Součástí trasy také bylo cenné rašeliniště na pomezí rybníka Rod a okolního lesa. Poté se exkurze změnila na výlet. Odpoledne dorazili druháci do obce Lužnice, kde v terénní stanici Botanického ústavu v Třeboni měli zajištěný nocleh. Hrál se fotbal, mezi dvěma dešti se pekly buřty, hrály se hry a hlavně se až téměř do rána povídalo. I přes nepříliš optimistický termín (Medard) si všichni užili odpoledního sluníčka. Pršelo vlastně jenom ráno, večer, v noci a pak už pořád.
Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Konkurenceschopnost pro Třeboňsko.

Štěpánka Otepková

Foto: Štěpánka Otepková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout