Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Závěrečné práce - důležité informace

Známka ze závěrečné práce je dle Školního řádu, kap. V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků součástí pololetní klasifikace v maturitním ročníku: "V posledním ročníku studia je do klasifikace započtena známka ze závěrečné práce z jednoho předmětu, z něhož bude žák povinně maturovat. O případných výjimkách rozhoduje v odůvodněných případech ředitelka školy. Závěrečnou práci předkládá žák vedoucímu práce v termínu stanoveném ředitelkou školy."

Důležité informace:

 • nejpozději v průběhu druhého pololetí předmaturitního ročníku si každý žák vybere předmět a vedoucího své závěrečné práce, se kterým začne konzultovat téma práce, popř. na ní začne pracovat
 • příslušný třídní učitel maturitního ročníku má k dispozici jmenovitý arch, do kterého žák vpíše téma své závěrečné práce, které je následně potvrzeno podpisem vedoucího práce - téma je tím závazně stanoveno
 • změnu tématu je možno učinit jen ze závažných důvodů na základě žádosti ŘŠ s podporou vedoucího práce
 • definitivní seznam všech témat závěrečných prací předají třídní učitelé ředitelce školy nejpozději do konce září příslušného školního roku, ve kterém žáci maturují
 • žáci jsou povinni předkládat průběžný stav svých prací v rámci pravidelných konzultací s vedoucím práce
 • žáci jsou povinni využívat pro tvorbu svých prací níže přiložený Manuál s pokyny a Šablonu s nadefinovanými styly
 • pro žáky maturitních ročníků je organizován praktický dvouhodinový seminář o tvorbě závěrečných prací na začátku školního roku
 • žáci se seznámí s kritérii hodnocení závěrečné práce
 • z vážných a opodstatněných důvodů je možné prodloužit termín odevzdání závěrečné práce předložením žádosti k rukám ŘŠ - součástí žádosti bude doporučení vedoucího práce
 • práci hodnotí vedoucí práce dle platných kritérií, jeho hodnocení je podpořeno a odsouhlaseno předsedou nebo členem příslušné předmětové komise
 • v případě, že je závěrečná práce hodnocena jako nedostatečná, podá žák žádost o termín opravné zkoušky z předmětu Závěrečná práce

V souborech ke stažení naleznete materiály potřebné pro tvorbu závěrečných či seminárních prací podle zásad platných od školního roku 2015/2016. Jedná se o:

 • Manuál s pokyny pro zvládnutí formální stránky
 • Šablonu s nadefinovanými styly pro vlastní práci
 • Kritéria hodnocení závěrečné práce
 • Prezentace přednášená vždy v září příslušného školního roku oběma maturitním třídám

 

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

 

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň