Závěrečné práce - důležité informace

Známka ze závěrečné práce je dle Školního řádu, kap. V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků součástí pololetní klasifikace v maturitním ročníku: "V posledním ročníku studia je do klasifikace započtena známka ze závěrečné práce z jednoho předmětu, z něhož bude žák povinně maturovat. O případných výjimkách rozhoduje v odůvodněných případech ředitelka školy. Závěrečnou práci předkládá žák vedoucímu práce v termínu stanoveném ředitelkou školy."

Důležité informace:

 • nejpozději v průběhu druhého pololetí předmaturitního ročníku si každý žák vybere předmět a vedoucího své závěrečné práce, se kterým začne konzultovat téma práce, popř. na ní začne pracovat
 • příslušný třídní učitel maturitního ročníku má k dispozici jmenovitý arch, do kterého žák vpíše téma své závěrečné práce, které je následně potvrzeno podpisem vedoucího práce - téma je tím závazně stanoveno
 • změnu tématu je možno učinit jen ze závažných důvodů na základě žádosti ŘŠ s podporou vedoucího práce
 • definitivní seznam všech témat závěrečných prací předají třídní učitelé ředitelce školy nejpozději do konce září příslušného školního roku, ve kterém žáci maturují
 • žáci jsou povinni předkládat průběžný stav svých prací v rámci pravidelných konzultací s vedoucím práce
 • žáci jsou povinni využívat pro tvorbu svých prací níže přiložený Manuál s pokyny a Šablonu s nadefinovanými styly
 • pro žáky maturitních ročníků je organizován praktický dvouhodinový seminář o tvorbě závěrečných prací na začátku školního roku
 • žáci se seznámí s kritérii hodnocení závěrečné práce
 • z vážných a opodstatněných důvodů je možné prodloužit termín odevzdání závěrečné práce předložením žádosti k rukám ŘŠ - součástí žádosti bude doporučení vedoucího práce
 • práci hodnotí vedoucí práce dle platných kritérií, jeho hodnocení je podpořeno a odsouhlaseno předsedou nebo členem příslušné předmětové komise
 • v případě, že je závěrečná práce hodnocena jako nedostatečná, podá žák žádost o termín opravné zkoušky z předmětu Závěrečná práce

V souborech ke stažení naleznete materiály potřebné pro tvorbu závěrečných či seminárních prací podle zásad platných od školního roku 2015/2016. Jedná se o:

 • Manuál s pokyny pro zvládnutí formální stránky
 • Šablonu s nadefinovanými styly pro vlastní práci
 • Kritéria hodnocení závěrečné práce
 • Příklad prezentace přednášené vždy v září příslušného školního roku oběma maturitním třídám

 

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

 

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Adopce na dálku - 1. on-line semináře

Ve dnech 12. 5. a 13. 5. 2021 probíhají on-line semináře o adopci na dálku z Centra Narovinu pro třídy primu, sekundu a 1. ročník.

Prezenční výuka pro primu a sekundu

V týdnu od 17. května 2021 se prezenční výuky zúčastní prima a sekunda. Ostatní ročníky pokračují ve výuce distanční.

>> více

Didaktické testy MZ 24. - 26. 5. 2021

Termíny didaktických testů pro maturitní ročníky

>> více

Ředitelské volno 1.- 3. 6. 2021

Na základě §24, odst. 2 ŠZ budou žáci z důvodu nutnosti zajištění hladkého průběhu ústní části maturitních zkoušek čerpat v uvedených dnech ředitelské volno.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň