Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Závěrečné práce - důležité informace

Známka ze závěrečné práce je dle Školního řádu, kap. V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků součástí pololetní klasifikace v maturitním ročníku: "V posledním ročníku studia je do klasifikace započtena známka ze závěrečné práce z jednoho předmětu, z něhož bude žák povinně maturovat. O případných výjimkách rozhoduje v odůvodněných případech ředitelka školy. Závěrečnou práci předkládá žák vedoucímu práce v termínu stanoveném ředitelkou školy."

Důležité informace:

 • nejpozději v průběhu druhého pololetí předmaturitního ročníku si každý žák vybere předmět a vedoucího své závěrečné práce, se kterým začne konzultovat téma práce, popř. na ní začne pracovat
 • příslušný třídní učitel maturitního ročníku má k dispozici jmenovitý arch, do kterého žák vpíše téma své závěrečné práce, které je následně potvrzeno podpisem vedoucího práce - téma je tím závazně stanoveno
 • změnu tématu je možno učinit jen ze závažných důvodů na základě žádosti ŘŠ s podporou vedoucího práce
 • definitivní seznam všech témat závěrečných prací předají třídní učitelé ředitelce školy nejpozději do konce září příslušného školního roku, ve kterém žáci maturují
 • žáci jsou povinni předkládat průběžný stav svých prací v rámci pravidelných konzultací s vedoucím práce
 • žáci jsou povinni využívat pro tvorbu svých prací níže přiložený Manuál s pokyny a Šablonu s nadefinovanými styly
 • pro žáky maturitních ročníků je organizován praktický dvouhodinový seminář o tvorbě závěrečných prací na začátku školního roku
 • žáci se seznámí s kritérii hodnocení závěrečné práce
 • z vážných a opodstatněných důvodů je možné prodloužit termín odevzdání závěrečné práce předložením žádosti k rukám ŘŠ - součástí žádosti bude doporučení vedoucího práce
 • práci hodnotí vedoucí práce dle platných kritérií, jeho hodnocení je podpořeno a odsouhlaseno předsedou nebo členem příslušné předmětové komise
 • v případě, že je závěrečná práce hodnocena jako nedostatečná, podá žák žádost o termín opravné zkoušky z předmětu Závěrečná práce

V souborech ke stažení naleznete materiály potřebné pro tvorbu závěrečných či seminárních prací podle zásad platných od školního roku 2015/2016. Jedná se o:

 • Manuál s pokyny pro zvládnutí formální stránky
 • Šablonu s nadefinovanými styly pro vlastní práci
 • Kritéria hodnocení závěrečné práce
 • Příklad prezentace přednášené vždy v září příslušného školního roku oběma maturitním třídám

 

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

 

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň