Gymnázium Třeboň

Čtyřletý obor vzdělání

Čtyřletý obor vzdělání, 79-41-K/41   Gymnázium – podle ŠVP G, školní rok 2023/24

1. ročník – podle nového RVP G od 1. 9. 2023

Předmět 1.4 2.4 3.4 4.4
ČJL 3 3 4 4
 AJ
 Další cizí jazyk
 ZSV
 DĚJ
 ZEM
 MAT
 CMA - 1
 FYZ
 CHE -
 BIO
 INF 2
 HUV 2  -
 VÝV  -
 TV
 Svět práce
 Vol. př. 1x2  2x2  1x2, 3x3 
celkem hodin 34  35  34  29

2. až 4. ročník - do školního roku 2023/24

Předmět 1.4 2.4 3.4 4.4
ČJL 3 3 4 4
 AJ
 Další cizí jazyk
 ZSV
 DĚJ
 ZEM
 MAT
 CMA - 1
 FYZ
 CHE -
 BIO
 IKT 2
 HUV 2  -
 VÝV  -
 TV
 Svět práce
 Vol. př. 1x2  2x2  1x2, 3x3 
celkem hodin 34  35  34  29

Nabízené volitelné předměty:

2. ročník: KAJ pro všechny žáky (pokračuje v obou dalších ročnících) – 2 hodiny týdně

3. ročník – 1 x 2 hodiny týdně

seminář z informatiky

seminář ze základů společenských věd

přírodovědný seminář

seminář z dějin umění

seminář z matematiky

další cizí jazyk (=třetí)

4. ročník – 3 x 3 hodiny týdně

seminář z informatiky

seminář ze základů společenských věd

seminář z matematiky

seminář z dějepisu

seminář a cvičení z fyziky

seminář ze zeměpisu

seminář a cvičení z chemie

seminář z českého jazyka a literatury

seminář a cvičení z biologie

další cizí jazyk (=třetí), případně seminář

 

Další cizí jazyk:

žák si volí jeden z jazyků - německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk

Kroužky:

moderní společenské hry, sportovní kroužky (florbal, volejbal, stolní tenis, lezení ad.), šachy, výpočetní technika, knihovnický kroužek, in-line bruslení, pěvecký sbor, studentský parlament, redakce časopisu GYM, knihovnický kroužek, kroužek zábavné logiky a deskových her, badatelský klub (zaměřený na biologii)

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout