Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Čtyřletý obor vzdělání

Čtyřletý obor vzdělání, 79-41-K/41   Gymnázium – podle ŠVP G, školní rok 2021/2022

Předmět

1.4

2.4

3.4

4.4

ČJL

3

3

4

4

AJ

3

3

3

3

Další cizí jazyk

3

3

3

3

ZSV

1

2

2

2

DĚJ

2

2

3

-

ZEM

2

1

2

-

MAT

5

5

4

3

CMA

-

-

-

1

FYZ

3

2

3

-

CHE

3

3

2

-

BIO

3

3

2

-

IKT

2

2

-

-

HUV

0 nebo 2

0 nebo 2

-

-

  VÝV

2 nebo 0

2 nebo 0

-

-

 TV

2

2

2

2

Vol. př.

-

1x2

2x2

1x2, 3x3

celkem

hodin

 

34

 

35

 

34

 

29

Nabízené volitelné předměty:

2. ročník: KAJ pro všechny žáky (pokračuje v obou dalších ročnících) – 2 hodiny týdně

3. ročník – 1 x 2 hodiny týdně

informační a komunikační technologie

seminář ze základů společenských věd

přírodovědný seminář

seminář z dějin umění

seminář z matematiky

další cizí jazyk (=třetí)

4. ročník – 3 x 3 hodiny týdně

informační a komunikační technologie

seminář ze základů společenských věd

seminář z matematiky

seminář z dějepisu

seminář a cvičení z fyziky

seminář ze zeměpisu

seminář a cvičení z chemie

seminář z českého jazyka a literatury

seminář a cvičení z biologie

další cizí jazyk (=třetí), případně seminář

Další cizí jazyk:

žák si volí jeden z jazyků - německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk

Kroužky:

moderní společenské hry, sportovní kroužky (florbal, volejbal, stolní tenis, lezení ad.), šachy, výpočetní technika, knihovnický kroužek, in-line bruslení, pěvecký sbor, studentský parlament, redakce časopisu GYM, knihovnický kroužek, kroužek zábavné logiky a deskových her, badatelský klub (zaměřený na biologii)

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň