Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Osmiletý obor vzdělání

Osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – podle ŠVP ZV a ŠVP G, školní rok 2020/21

Předmět 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8
ČJL 5 4 4 3 3 3 4 4
 AJ 4
 Další cizí jazyk  -
 OBV/ZSV  1
 DĚJ  2
 ZEM  2
 MAT  5 5 4
 CMA  - - 1
 FYZ  2 2
 CHE  - -
 BIO  2 2
 IKT  1 2
 HUV  1 1 0 nebo 2   0 nebo 2  -
 VÝV  2 0 nebo 2  0 nebo 2   -
 TV  2
 Svět práce  -
 Vol. př.  1 1x2  2x2  1x2, 3x3 
celkem hodin  30 30  31  31  34  35  34  29

Nabízené volitelné předměty:

6. ročník: KAJ pro všechny žáky (pokračuje v obou dalších ročnících) – 2 hodiny týdně

7. ročník – 1 x 2 hodiny týdně

informační a komunikační technologie

seminář ze základů společenských věd

přírodovědný seminář

seminář z dějin umění

seminář z matematiky

další cizí jazyk (=třetí)

8. ročník – 3 x 3 hodiny týdně

informační a komunikační technologie

seminář ze základů společenských věd

seminář z matematiky

seminář z dějepisu

seminář a cvičení z fyziky

seminář ze zeměpisu

seminář a cvičení z chemie

seminář z českého jazyka a literatury

seminář a cvičení z biologie

další cizí jazyk (=třetí), případně seminář

Další cizí jazyk:

žák si volí jeden z jazyků - německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk

Kroužky:

moderní společenské hry, sportovní kroužky (florbal, volejbal, stolní tenis, lezení ad.), šachy, výpočetní technika, knihovnický kroužek, in-line bruslení, pěvecký sbor, studentský parlament, redakce časopisu GYM

Kluby v rámci projektu Šablony II na třeboňském gymnáziu:

čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub (zaměřený na biologii)

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prožitkový kurz pro sextu

6. až 8. 10. 2021 - Vávrovka (LKo, LDo)

Svatováclavské exkurze

Celoškolní vlastivědné poznávání

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň