Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Osmiletý obor vzdělání

Osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – podle ŠVP ZV a ŠVP G, školní rok 2018/19

 

Předmět 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8
ČJL 5 4 4 3 3 3 4 4
 AJ 4
 Další cizí jazyk  -
 OBV/ZSV  1
 DĚJ  2
 ZEM  2
 MAT  5 5 4
 CMA  - - 1
 FYZ  2 2
 CHE  - -
 BIO  2 2
 IKT  1 2
 HUV  1 1 0 nebo 2   0 nebo 2  -
 VÝV  2 0 nebo 2  0 nebo 2   -
 TV  2
 Svět práce  -
 Vol. př.  1 1x2  2x2  1x2, 3x3 
celkem hodin  30 30  31  31  34  35  34  29

Nabízené volitelné předměty:

6. ročník: KAJ pro všechny žáky (pokračuje v obou dalších ročnících) – 2 hodiny týdně

7. ročník – 1 x 2 hodiny týdně

informační a komunikační technologie

seminář ze základů společenských věd

přírodovědný seminář

seminář z dějin umění

seminář z matematiky

další cizí jazyk (=třetí)

8. ročník – 3 x 3 hodiny týdně

informační a komunikační technologie

seminář ze základů společenských věd

seminář z matematiky

seminář z dějepisu

seminář a cvičení z fyziky

seminář ze zeměpisu

seminář a cvičení z chemie

seminář z českého jazyka a literatury

seminář a cvičení z biologie

další cizí jazyk (=třetí), případně seminář

Další cizí jazyk:

žák si volí jeden z jazyků - německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk

Kroužky:

moderní společenské hry, sportovní kroužky (florbal, volejbal, stolní tenis), šachy, výpočetní technika, cizí jazyky, knihovnický kroužek, in-line bruslení
 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň