Gymnázium Třeboň

Osmiletý obor vzdělání

Osmiletý obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – podle ŠVP ZV a ŠVP G, školní rok 2023/24

Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta – podle nového RVP ZV od 1. 9. 2023

Předmět 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8
ČJL 5 4 4 3 3 3 4 4
 AJ 4
 Další cizí jazyk  -
 OBV/ZSV  1
 DĚJ  2
 ZEM  2
 MAT  5 5 4
 CMA  - - 1
 FYZ  2 2
 CHE  - -
 BIO  2 2
 INF  1 2
 HUV  1 1 2  -
 VÝV  2  -
 TV  2
 Svět práce  -
 Vol. př.  1 1x2  2x2  1x2, 3x3 
celkem hodin  30 30  31  31  34  35  34  29

Sexta až oktáva – do školního roku 2023/2024

Předmět 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8
ČJL 5 4 4 3 3 3 4 4
 AJ 4
 Další cizí jazyk  -
 OBV/ZSV  1
 DĚJ  2
 ZEM  2
 MAT  5 5 4
 CMA  - - 1
 FYZ  2 2
 CHE  - -
 BIO  2 2
 IKT  1  1   1   1   2
 HUV  1 1 2  -
 VÝV  2  -
 TV  2
 Svět práce  -
 Vol. př.  1 1x2  2x2  1x2, 3x3 
celkem hodin  30 30  31  31  34  35  34  29

Nabízené volitelné předměty:

6. ročník: KAJ pro všechny žáky (pokračuje v obou dalších ročnících) – 2 hodiny týdně

7. ročník – 1 x 2 hodiny týdně

seminář z informatiky

seminář ze základů společenských věd

přírodovědný seminář

seminář z dějin umění

seminář z matematiky

další cizí jazyk (=třetí)

8. ročník – 3 x 3 hodiny týdně

seminář z informatiky

seminář ze základů společenských věd

seminář z matematiky

seminář z dějepisu

seminář a cvičení z fyziky

seminář ze zeměpisu

seminář a cvičení z chemie

seminář z českého jazyka a literatury

seminář a cvičení z biologie

další cizí jazyk (=třetí), případně seminář

 

Další cizí jazyk:

žák si volí jeden z jazyků - německý, francouzský, španělský nebo ruský jazyk

 

Kroužky:

moderní společenské hry, sportovní kroužky (florbal, volejbal, stolní tenis, lezení ad.), šachy, výpočetní technika, knihovnický kroužek, in-line bruslení, pěvecký sbor, studentský parlament, redakce časopisu GYM, knihovnický kroužek, kroužek zábavné logiky a deskových her, badatelský klub (zaměřený na biologii)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout