Gymnázium Třeboň

Cíle předmětu

Informatika a výpočetní technika je předmět všeobecně vzdělávací. Jeho cílem je poskytnou žákům základní orientace v možnostech využití informační a počítačové techniky v praxi, naučit je používat počítač jako pracovní nástroj pro jednoduché aplikace, formovat jejich algoritmické myšlení a vést je k systematickému přístupu k řešení problémů. Předmět také připravuje žáky k využívání informační a počítačové techniky při výuce jiných předmětů.

Předmět je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia, součástí je také vzdělávací oblast Člověk a svět práce, téma Využití digitální technologie. Dále je předmět vyučován v prvních dvou ročnících vyššího gymnázia, ve třetím a čtvrtém ročníku je předmět volitelný formou semináře.

Výuka probíhá ve třídách dělených na 2 skupiny. Stěžejní formou je cvičení v odborné učebně informačních a komunikačních technologií, každý žák má k dispozici vlastní počítač. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout