Gymnázium Třeboň

Se studenty besedoval ekonom Vladimír Dlouhý

V úterý 28. května 2013 besedoval v aule gymnázia s žáky sexty, septimy a 3. ročníku renomovaný český ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, bývalý ministr vlády a politik Vladimír Dlouhý.
Vyprávěl o svých zajímavých životních příležitostech, o spolupráci s Václavem Havlem či Václavem Klausem. Příjemně inspirativní povídání proložili svými otázkami i samotní žáci a učitelé. V závěru přátelského povídání se jim dostalo sympatické podpory za to, že se v uplynulých měsících dokázali otevřeně hlásit ke svým názorům a smysluplně je prezentovat na veřejnosti.
Děkujeme Oblastní hospodářské komoře v Třeboni, obzvláště její oblastní ředitelce Janě Kočové, za zprostředkování této zajímavé akce.
 

Text: Anna Kohoutová

Foto: Ivana Ahmad

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout