Gymnázium Třeboň

Prkna, která znamenají svět

Dne 7. 6. 2013 proběhl poslední anglický den, při kterém žáci třetího ročníku a septimy nacvičili a sehráli divadelní představení pro žáky primy, sekundy, tercie a kvarty. Septimáni a třeťáci viděli své scénáře poprvé až daný den ráno a jejich úkolem bylo během tří vyučovacích hodin scénář společně pročíst, porozumět mu, naučit se svou roli (případně se o svou roli s někým podělit), dbát na správnou výslovnost a intonaci, sehrát se a vymyslet následné aktivity pro diváky, které by jim pomohly upevnit probíranou gramatiku, slovní zásobu a rozvinout řečové dovednosti.
Tohoto nelehkého úkolu se žáci zhostili zodpovědně a s plným nasazením. Diváci si představení většinou velice pochvalovali a samotní herci byli se svým výkonem spokojeni. Díky předem připraveným kostýmům pak byli schopni vytvořit nezapomenutelnou atmosféru plnou vtipu a dobré nálady.
Nejvíce se líbilo představení „Baba Yaga“ (v hereckém obsazení žáků ze skupiny septimy KA2), dále pak „Kožich nebo peří“ (ve zpracování herců ze skupiny B třetího ročníku), „S oslem na trh“ (s herci ze skupiny A třetího ročníku) a nakonec „Sázka“ (herci ze skupiny septimy KA1).

Text: Petra Šálková Dufková, Foto: Adéla Holubová
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout