Gymnázium Třeboň

Zahájení školního roku 2013/14

Většina ze všech 330 žáků a 32 zaměstnanců naší školy se v pondělí 2. září zúčastnila slavnostního zahájení školního roku, které proběhlo opět v tělocvičně.

Prvního letošního zvonění se tradičně ujal školník Milan Liška, který opět při této příležitosti zazvonil na původní starý zvon z časů, kdy elektrické zvonění ještě neexistovalo.

Všechny přítomné pozdravila a programem provedla ředitelka školy Anna Kohoutová. Novým žákům primy a 1. ročníku představila všechny jejich nové spolužáky, učitele a zaměstnance školy. Součástí slavnostního rituálu bylo i pasování nových žáků do stavu gymnaziálního, které si pro své nové spolužáky připravili studenti 4. ročníku. O nádherný kulturní program se velmi sebevědomě postaralo 7 terciánek a dvě kvartánky, které zazpívaly kromě několika vícehlasých písní i studentskou hymnu. Vrcholem slavnostního zahájení bylo vyvěšení naší školní vlajky, kterou měli letos tu čest nést zástupci maturitních ročníků Marika Hamrová a Patrik Janeček ze 4. ročníku a Vu Thanh Huyen a Jakub Pipek z oktávy.

Slavnostní projev tentokrát přednesl Prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., vedoucí třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, se kterým spolupracujeme v rámci různých projektů – na našem gymnáziu v minulých letech velmi úspěšně studovali jeho synové Vojtěch, Adam a Kryštof, v současnosti jeho dcera Alžběta. Ondřej Prášil je také dlouholetým členem naší Školské rady – je tedy mnoho důvodů si myslet, že má k naší škole vřelý vztah a jeho slova stojí zato si znovu připomenout:

Vážení a milí žáci, studenti, dámy a pánové,
je mi ctí, že vás také mohu oslovit při příležitosti zahájení školního roku. Než vám popřeji vše nejlepší a hodně zdaru, dovolte mi pár osobních postřehů, rad a dojmů.
Myslím, že nejsem jediný, pro kterého byly roky dospívání strávené na gymnáziu skvělé a utvářely a směrovaly můj další život. Dodnes mám několik přátel z doby, dodnes mne ovlivňují knihy, které jsem tehdy četl, a hudba, kterou jsem poslouchal. Ale to nejdůležitější, co můžeme na gymnáziu získat, je ono všeobecné vzdělání. To nejsou pouhé vědomosti, ale poznání a pochopení základů a souvislostí naší kultury. Máte ohromnou výhodu, že se ještě nemusíte specializovat na jeden určitý obor. Využijte proto této možnosti a učte se. Učte se přemýšlet, jak spolu věci souvisí, a učte se skládat informace do celku. Co mi dnes nejvíc mezi studenty na naší univerzitě chybí, je zvídavost a schopnost ptát se. Proto se nestyďte se zeptat, když něčemu ihned nerozumíte. Učte se diskutovat a vážit si názoru druhých, ale nedejte se přesvědčit, že starší a mocnější mají vždy pravdu. Co se v mé době na gymnáziu zcela určitě neučilo, je schopnost veřejně vyjadřovat a hájit své občanské názory. Dnes je tomu naštěstí jinak. Vzpomeňte, jak loni celá země díky vaší petici věděla o studentech třeboňského gymnázia. Važte si proto svobody, ale naučte se respektovat jiný názor.
Snažte se, abyste vše, co děláte, dělali se zápalem a s radostí. Rozhodně nedělejte v životě věci jen pro peníze. Pokud o něco naplno usilujete, tak okamžitý úspěch není důležitý. Jedna z nejlepších vlastností člověka je naše fantazie a schopnost snít. Dávejte si proto vysoké cíle a nepřestávejte jít za svým snem.
A poslední, možná troch překvapující rada – nebojte se proniknout do matematiky, i když ji třeba dál v životě nikdy potřebovat nebudete. Já jsem měl na gymnáziu 12 hodin matematiky týdně a dodnes toho nelituji. Matematika formuje myšlení a celkový přístup k životu. O důležitosti studia jazyků se snad ani zmiňovat nemusím.
Na závěr vám tedy přeji úspěšné studium v novém školním roce.

Ondřej Prášil

Foto:Ivana Ahmad, Vu Thanh Huyen

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout