Gymnázium Třeboň

Se svatým Václavem po vlasti – západní trasa

Program akce:
sraz účastníků před budovou školy v 7:45 hod, odjezd do šumavského městečka Kašperské Hory – prohlídka tzv. „malého Národního muzea Šumavy“ – od všeho něco…, 11:30 zastávka u budovy sklárny v Anníně (zal. 1796, zde poprvé v R-U monarchii vyráběno slavné růžové sklo zdobené zlatem), přejezd do sousedního Rajska - rozdělení do dvou skupin: 1. sk. - prohlídka brusírny skla, zájemci si budou moci vyzkoušet výrobu skleněných perliček, zakoupit skleněné suvenýry, 2.sk. – krátká procházka k nedalekému poutnímu místu Mouřenec (místo natáčení pohádky Anděl Páně, výhledy), výměna skupin, 14:00 odjezd na hrad Kašperk, z parkoviště ve Žlíbku je to k hradu cca 1,5 km, 15:00 – 16:00 společná prohlídka hradu s průvodcem (trasa Život na hradě), cca 16:30 odjezd z parkoviště, podle časových možností příp. zastávka u keltského oppida Obří hrad (zbytky kamenných hradeb a valů, daleké výhledy!), návrat do Třeboně kolem 19:00 hod

Zúčastní se: zájemci z různých tříd

Za organizaci akce zodpovídá: Petr Kopeček

Určený dohled: Milada Benedová

Předpokládané náklady žáka na akci: celkem Kč 250,-- (předběžná záloha na dopravu: Kč 150,-- + vstupné celkem: Kč 100,--), přesné vyúčtování proběhne po skončení exkurze, případný přeplatek bude účastníkům vrácen, na dopravní náklady bude škola přispívat 70 % z projektu
Zálohu ve výši Kč 250,-- vybírají od pondělí 23. 9. 2013 P. Kopeček a M. Benedová (oba kab.CJ)

Poznámka
Jestliže se přihlášený žák, který zaplatil zálohu, exkurze nakonec nezúčastní, bude se jeho podíl na úhradě dopravy započítávat stejně, jako kdyby se exkurze zúčastnil. Budou mu tedy vráceny peníze za nevyužité vstupné a případný přeplatek z částky určené na dopravu.

Důležité: je nutné mít s sebou dostatek jídla a pití na celý den, oblečení na ven PODLE AKTUÁLNÍHO POČASÍ, POHODLNÉ BOTY, nutné individuální léky
Hodinová dotace předmětů, v rámci kterých se exkurze organizuje: dějepis, zeměpis, biologie, tělesná výchova – počet hodin stanoven podle pátečního rozvrhu konkrétní třídy (viz Bakaláři)

Petr Kopeček

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout