Gymnázium Třeboň

Svatováclavská exkurze – západní trasa

Šumava odedávna uchvacuje své návštěvníky a kdo si ji jednou oblíbil, touží ji stále poznávat. A tak se v rámci západní trasy vydalo 33 lidí objevovat jednu její malou část – Kašperskohorsko.

První zastávkou výletníků bylo Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, často zvané „malé národní muzeum Šumavy“ pro neobvykle bohaté a pestré sbírky všeho druhu (malovaný nábytek, mnoho vycpanin i přírodnin, sošky, obrazy se šumavskou tematikou, unikátní sbírka skla ze šumavských skláren…), poté následoval přejezd k bývalé sklárně v Anníně, kde se již od r. 1796 vyrábělo světoznámé růžové sklo zdobené zlatem (ve své době velká konkurence i proslulému benátskému sklu).

Polední čas zpříjemnila krátká vycházka k poutnímu místu Mouřenec, kde se v kostelíku sv. Mořice dochovaly mimořádné fresky s biblickou tematikou, za kostelem starobylá kostnice a okolo tajemný hřbitůvek převážně německého obyvatelstva Šumavy.

Poté si zájemci pod dohledem profesionálů vyzkoušeli výrobu skleněných perliček a broušení v malé brusírně skla v Rajsku. Cesta dále pokračovala vycházkou na hrad Kašperk (Karlsberg/Montecarlo), nejvýše položený hrad v Čechách, založený Karlem IV. jako strážní hrad zemské hranice a významné Zlaté stezky z Pasova do Čech. Návštěvníci se mimo jiné dostanou až do nejvyššího patra hlavní věže, odkud je daleký výhled na velkou část Šumavy.

Posledním bodem trasy byla prohlídka nejvýše položeného keltského oppida v Čechách – Obřího hradu, kde kromě prohlídky celkové dispozice bývalého sídliště Keltů stojí za pozornost výhledy do okolí, zejména na „magický dvojzubec“ hradu Kašperk. Po krátkém a vítězném střetnutí s agresivními vosami se cestovatelé vydali zpět do Třeboně. Ten den ušli celkem poctivých 9 km kopcovitým terénem, chovali se příkladně a projevili svůj zájem a fyzickou zdatnost.

Text a foto: Petr Kopeček, 27. 9. 2013

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout