Gymnázium Třeboň

Den poezie aneb vášeň a popel

Studenti naší školy se letos poprvé zapojí do celorepublikového festivalu Dne poezie, který se koná na památku narození Karla Hynka Máchy ( 16. 11. 1810).

Každoročně nese Den poezie podtitul – téma letošního ročníku je Vášeň a popel.
Mladí gymnazisté vytvoří vlastní verše, které opatří kresbami. Vyučující českého jazyka texty vyhodnotí a v rámci literární hodiny seznámí studenty s výsledky. Vítězné práce se umístí na panely po celé budově školy, ostatní verše budou vystaveny na chodbě do šaten. Vlastní výstava bude tedy zahájena 11. 11. 2013, kdy celá akce začíná ve 40 městech po celé naší republice.

Podle počasí se třídy prima a sekunda dne 11. nebo 12. 11. 2013 po 2. vyučovací hodině pěšky přesunou s Mgr. L. Císařovou a Mgr. J. Havlovou za Lázně Aurora, kde si budou opékat buřtíky a přitom recitovat vlastní básničky. Tercie se pokusí během října nacvičit s Mgr. J. Havlovou literárně hudební pásmo ze života K. H. Máchy. Svůj program předvedou ve středu 13. 11. 2013 pátou a šestou vyučovací hodinu starším ročníkům, tj. 4. a oktávě.

Mgr. Jana Havlová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout