Gymnázium Třeboň

Historie

Školní rok 2007/2008

1. pololetí
Na počátku cesty, která vedla k založení kroužku, byl "průzkum bojem" na kurzu v Zahrádkách v září 2007. Pro zpestření programu jsem s sebou vzal hry Citadela, Bang a Chinesiche Mauer, které ukázaly svůj slibný potenciál. Přes počáteční nedůvěru a obavu ze složitých pravidel se mnohým účastníkům zalíbili, řada z nich dokonce přiznala, že moderní společenské hry doma mají, ale horší je to s možností si je opravdu zahrát. Po návratu ze Zahrádek jsem se poprvé začal zaobírat myšlenkou na založení speciálního herního kroužku, ale dočasně z toho sešlo.

2. pololetí
Na konci února jsem se rozhodl přece jen projekt kroužku zrealizovat, takže jsme se začali scházet v pondělí odpoledne. Nejvíce zájemců se dle očekávání rekrutovalo z primy, mnozí ale přišli rovněž ze sekundy. Hrály se zpravidla hry, které jsem přinesl, ale díky podpoře klubu Hydrant jsme mohli zakoupit i první hry do školní ludotéky. Zájem projevovali i žáci z vyšších ročníků, avšak nepodařilo se najít takový termín, který by vyhovoval rozvrhově žákům i mně a zároveň by byl přijatelný i svou návazností na výuku.
Symbolickým zakončením prvního roku organizovaného hraní moderních společenských her na třeboňském gymnáziu byl turnaj v Carcassonne uspořádaný v červnu.

Školní rok 2008/2009

1. pololetí
Vzhledem k tomu, že kroužek se již v předchozím školním roce etabloval do nabídky volnočasových aktivit, mohl jsem úspěšně navázat na jeho činnost. Doba hraní se přesunula na čtvrtek a zpočátku se do něj zaregistrovalo 16 žáků, většinou ostřílených harcovníků ze sekundy a tercie, ale přišli i první zájemci z primy. Posílil rovněž organizační tým díky aktivní účasti kolegy Petra Dolejšího. S jeho pomocí jsem proto mohl uspořádat v listopadu hned dva turnaje (Carcassonne a Osadníci z Katanu). Materiální podpory se nám tentokrát dostalo od Asociace středoškolských klubů; zatím se jedná o jednu hru, ale do konce školního roku by měly být prostředky i na nákup dalších.

2. pololetí
Tato etapa vstoupí do historie kroužku díky novému prvku - sběratelské karetní hře Magic the Gathering. První impuls vyšel z primy, kde se díky aktivitě jediného člověka stal Magic zábavou pro všechny tamější hochy, následovala (re)aktivace herní činnosti u mě, kolegy Dolejšího a mezi septimány, následovaná vlnou zájmu v kvartě a tercii. Tento vzestup Magicu mě přiměl k tomu, že jsem zdejší hráče zaregistroval do Retailer Reward Programu firmy Wizards of the Coast (výrobce Magicu). Díky této podpoře mohl každý zájemce získat do začátku zdarma své první karty. V současné době je takto zaregistrováno přes 40 hráčů a není vyloučeno, že se nejedná o konečný počet. Rozběhla se také specializovaná školní liga, v jejímž rámci mohli účastníci získávat další karty pro vylepšování svých hracích balíčků. Celkem se do ní zapojilo 58 hráčů a jako její doplněk byly uspořádány dva turnaje.

Školní rok 2009/2010

1. pololetí
Kroužek moderních společenských her vstoupil do třetího roku své existence. Herní schůzky se odehrávaly v pondělí, ovšem termín se u některých zájemců dostal do kolize z jejich rozvrhem. Proto se mnozí z nich účastnili herních schůzek přerušovaně a využívali jeho pohostinství ve volnu mezi vyučovacími hodinami. Z hlediska členství došlo opět k nárůstu, z hlediska příslušnosti ke třídám ubylo zájemců z tercie, na druhou stranu přibyli noví hráči z primy i starších ročníků (kvinta, sexta). Svou pozici si udržel Magic the Gathering, jeho hraní se však stalo terčem v mnoha ohledech neopodstatněné kritiky na stránkách školního časopisu GYM, která se ovšem některým zúčastněným vymkla z rukou a přešla na urážení a špinění mé osoby. Došlo proto k ustanovení určitých zásad, které by podobným invektivám měly v budoucnu zabránit. Na druhou stranu však gymnaziální Magic dosáhl dvou výrazných celostátních úspěchů - 4. místo ve kvalitě organizace a 2. místo v soutěží Magic on Tour, jež bylo oceněno navíc i finanční dotací na podporu hraní. Kromě toho se podařilo uspořádat ve spolupráci s dalšími partnery celkem pět turnajů, kterých se zúčastnili i hráči z Českých Budějovic, Tábora a Písku. 21. prosince bylo pak uspořádáno otevřené hraní, kdy měli možnost se s moderními společenskými hrami i další zájemci mimo kroužek.

2. pololetí
Ve druhém pololetí se vedle Magicu stal nejhranější společenskou hrou Dominion a katerní "rychlovky" Bang! a Sabotér. Magic se nesl ve znamení dalších úspěšně zorganizovaných turnajů a také přechodu organizování turnajových aktivit na členy kroužku (turnaje FNM). Někteří hráči také začali intenzivněji vyjíždět za turnaji mimo Třeboň. To se týkalo především kvalifikací na Mistrovství České a Slovenské republiky, kam se nakonec podařilo probojovat se Štěpánu Řepovi.

Školní rok 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

V těchto letech nebyl kroužek pro malý zájem otevřen, hraní moderních společenských her se však stalo alternativním programem při konání školních sportovních turnajů.

Školní rok 2014/2015

Díky iniciativě žáků primy a sexty byla činnost kroužku obnovena v podobě pravidelných úterních schůzek. Zároveň proběhla tradiční otevřená hraní jako alternativa k vánočnímu, pololetnímu a červnovému sportovnímu turnaji. Velkou podprou získal kroužek od Sdružení rodičů při gymnáziu Třeboň - díky jím poskytnutým finančním prostředkům bylo možné obohatit ludotéku o řadu zajímavých her a jejich rozšíření.

 

Školní rok 2015/2016

Kroužek úspěšně navázal za loňské aktivity a pokračují pravidelné schůzky. Členská základna se rozrostla o žáky primy a 2. ročníku.

Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout