Gymnázium Třeboň

Jak se správně píše? Jazykové okénko

Dobrý den, pane Langr. Říkáte to špatně. Buď pane Langre, nebo pane Langře! Právě vychází Akademická příručka českého jazyka. Doplňuje a upřesňuje dvacet let stará pravidla pravopisu. Reaguje na aktuální vývoj jazyka. Předjímá změny. které přinesou příští Pravidla českého jazyka.
Mgr. Jana Havlová

Čeština –jak správně napsat?

1.       Pane Šnajdr/Šnajdře

. Správně pouze Šnajdře (Šnajdr je nespisovné)

. více variant v případě příjmení Langr/Langer-preferujeme oslovení: Langere, Langre, Langře

2.       Gymnázium/gymnasium

. obě verze jsou spisovné, -s- patří do úzce odborných textů

. diskuse, disertace, resort, režisér, kasematy- vyslovujeme s i z –je základní pravopisnou podobou –s-

3.       Zato/ za to

. příslovce zato se používá ve významu náhradou za něco, např. Vrátil se s nepořízenou, zato rozčilený

.v jiných případech se používá předložka a zájmeno zvlášť, např. Mám za to, že jednání je moc dlouhé

. podobně nato –znamená potom, poté

4.       Zkompletovat/ skompletovat

. lze obojí

.řídíme se koncovkou: pokud jsou slova cizího původu zakončena na –ovat, bude varianta se z, např. zkontaktovat, zkonstruovat

. pokud má i originální slovo na začátku s-, píše se tak i v češtině( skandalizovat, skandovat, skrečovat)-pomůžeme si tím, že samotné slovo ,,kandalizovat,, neexistuje

5.       Ve střediskách / střediscích

. obě varianty jsou možné, ale více se používá –ích, např. stanoviscích, ložiscích

6.       Data/datumy

. pouze data je správně. Datum je střed. rodu a skloňuje se podle vz. město. Tedy ,,datum jednání,,, ale jsou ,,kalendářní data,,Dále antedatovat(opatřit listinu dřívějším datem), správná je předpona ante-(před), a nikoli anti-(proti)

7.       Tipy/typy

. tipy –odhady, rady, doporučení, např. tip na vítěze, tip na dobrý recept, já to tipnu, tipovací soutěž

. typy – druhy, tj. typ člověka, typy půd, typovat motorové vozidlo

8.       Googlovat/ gůglovat –správně jen anglicky googlovat

 Obrázek použit z www.academia.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout