Gymnázium Třeboň

Jak se správně píše? Jazykové okénko-2. část

Slavíte Velikonoce, nebo velikonoce? Kde a jak psát velká písmena

1.      Vánoce a Velikonoce

. píšeme vždy s velkým písmenem, např. Přejeme klidné Velikonoce.

. Nový rok se s velkým písmenem píše, pouze pokud jde o první den roku  (Po silvestrovské oslavě mě na Nový rok bolela hlava. Přeji ti hezký nový rok.

2.      Indián a indián

. indián, indiánka se píší s malými písmeny, protože jde o příslušníky antropologické skupiny, nikoli o národnost

. stejně píšeme: běloch, černoch

. Eskymák se píše s velkým písmenem, ale dáváme přednost slovu Inuit 

3.      Betlémská kaple, Pražský hrad

. s velkým písmenem se píší názvy památek, které mají celonárodní význam ( Strahovský klášter,  ale třebíčský klášter)

. jinak se většinou jména církevních staveb píší s malými písmeny a s velkým je pouze jméno svatého (chrám svaté Barbory, kostel svatého Michaela archanděla, ale Svatá Barbora )

4.      Židé/ židé

. rozhoduje, zda je pojmenování použito v souvislosti s pojmenováním příslušníků národa (Židé, Češi, Němci), nebo zda jde o příslušnost k náboženskému vyznání (židé, křesťané)

. slovo Rom označující příslušníka národa se píše s velkým písmenem, přičemž se považuje za jedinou spisovnou variantu

. slovo cikán s malým písmenem označuje příslušníka antropologické skupiny

 

5.      Do Luk, K Rybníčku, U Panského dvora, Malá Štěpánská

. předložka i následující podstatné jméno se píší s velkými písmeny, pokud pojmenování obsahuje ještě přídavné jméno, píše se velké písmeno u něj a podstatné jméno je s písmenem malým. Pokud tvoří název ulice dvě přídavná jména, jsou obě s velkými písmeny

 

6.      Lužický Srb / vídeňský Čech

. záleží na tom, zda je přídavné jméno součástí oficiálního pojmenování (tedy Lužický Srb, Polabský Slovan), nebo zda jde pouze o místní určení toho, kde pojmenovaní lidé žijí (vídeňský Čech –původem z Čech)

. proto se např. píše volyňský Čech –Češi, kteří kdysi odešli žít na Volyň na Ukrajině

 

7.      Vlak přijel na smíchovské nádraží, ale zastávka Smíchovské nádraží

. jména nádraží se obvykle píší s malými písmeny, jinak tomu však je, pokud jde například o označení zastávky MHD stejného jména

. správné je tedy také: Vlak přijel na nádraží Holešovice a my jsme nastoupili na zastávce Nádraží Holešovice

 

8.      Jidáš/jidáš, Lazar/lazar, Harpagon/harpagon, Alzheimer/ alzheimer

. s velkým písmenem se píší, pokud je použijeme v původním významu ( Jidáš jako Ježíšův souputník, Lazar coby postava z Bible, Harpagon jako hlavní hrdina Lakomce, Alzheimer –lékař, který poprvé popsal chorobu)

. malé písmeno u přenesených významů (jidáš- zrádce, lazar-nemocný člověk, harpagon-lakomec, alzheimer-choroba mozku, ale výraz je to nespisovný, správně je Alzheimerova choroba)

. podobně Ježíšek je malý Ježíš, ale ježíšek je vánoční nadílka. Těšíme se na Ježíška (na Štědrý den), ale : Už se těším na ježíška (na nadílku)

. počeštělé výrazy se píší s malými písmeny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout